Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
De Visie :

“…Wij hebben een vrije geest en zijn niet gebonden aan enig dogma. Het is een geest van solidariteit, rechtvaardigheid, vrijheid en respect voor elke mens. Hoe verschillend onze geloofsovertuigingen ook mogen zijn, hoe verscheiden onze leefomgeving ook moge wezen, toch delen wij de overtuiging dat elke mens de verplichting heeft om zich in te spannen en niet te blijven stilzitten: wij zijn van oordeel dat de verschillende manieren waarop we ons leven kunnen beleven niet gelijkwaardig zijn. Wij bestrijden het nihilisme, welke naam daar ook wordt aan gegeven; wij geloven in de noodzakelijkheid en in de doeltreffendheid van onze inspanningen… Wij zijn ervan overtuigd dat in onze verbrokkelde samenleving, de verschillen veel meer kunstmatig en minder onoverbrugbaar zijn dan ze lijken en dat, gedreven door een gemeenschappelijke zoektocht naar meer sociale vrede en nationale eendracht, mensen van goede wil elkaar kunnen vinden in alle onbevangenheid…

Zich aansluiten bij onze beweging impliceert niets anders dan de erkenning van deze principes en het onderschrijven van dit programma. Iedereen blijft zich, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, inzetten in zijn eigen milieu, doch met een gedrevenheid die wordt versterkt door het gevoel van samenwerking…”

André Maurois in "Lyautey"
(Dit manifest werd meer dan een eeuw geleden geschreven).


 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved