Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Uittreksel uit de statuten :

De Optimistenbond van het Koninkrijk België, heeft tot doel deel te nemen aan de verhoging van de staat van bewustzijn en de mentaliteit van de inwoners van België te bewegen in de richting van een groter optimisme, meer enthousiasme, een beter humeur, een positief denken, moed en ondernemingszin. De vereniging wil ook een groter respect aanmoedigen en de verstandhouding tussen de individuen en tussen de verschillende gemeenschappen en culturen verbeteren.

Hij heeft eveneens tot doel de burgers meer bewust te maken van het feit dat het een  voorrecht is in België te kunnen leven en ook de openingsgeest naar Europa en de Wereld toe te bevorderen.

Iedere mens, wie dan ook en ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats, zijn godsdienstige of filosofische overtuigingen, de kleur van zijn huid, de taal die hij spreekt, de handicap waaraan hij zou lijden of zijn verleden, kan lid worden, voor zover hij akkoord gaat met de geest van de vereniging.

De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij willen dan ook de gelatenheid, de zwartgalligheid en het negativisme bestrijden. Zij verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.

De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch zo gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.




Om de statuten te downloaden, druk op hiernavolgende link :


Uittreksels der statuten in andere talen :

     

     

     

     

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved