Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften

Optimisten Zonder Grenzen (www.optimistenzondergrenzen.org) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk die, overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2002, op 19 oktober 2008 in het Stadhuis te Brussel werd opgericht luidens een akte verleden voor notarissen Jérôme Otte en Olivier Brouwers.

Het doel

Optimisten Zonder Grenzen heeft tot doel deel te nemen aan de verhoging van de staat van bewustzijn en de mentaliteiten over de grenzen heen te bewegen in de richting van een groter optimisme, meer enthousiasme, een beter humeur, een positief denken, moed en ondernemingszin. De vereniging wil ook een groter broederschap aanmoedigen en de verstandhouding tussen de individuen en tussen de gemeenschappen en culturen verbeteren.

De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij willen dan ook de gelatenheid, de zwartgalligheid en het negativisme bestrijden. Zij verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.

De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch zo gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.

Beste,

Het optimisme is geen aangeboren aanleg voor geluk die ons zou vrijwaren van alle pijnlijke en droevige momenten in ons leven.
 
Optimisme is een lering waarbij een mens, vanuit een bewuste beslissing, zichzelf vorm geeft. Het is een oefening in discipline en zelfkennis. Optimisme leidt tot de intuïtieve zin van het leven
 
Men zal U wellicht vragen wat U in deze vereniging doet.
Antwoord dan eenvoudigweg dat we samen niets minder dan een ware culturele revolutie gaan bewerkstelligen, een culturele revolutie van het vertrouwen in de toekomst, een vertrouwen waardoor het verlangen naar ondernemen met genot wordt opgewekt teneinde morgen een wereld te bieden die mooier, rechtvaardiger en humaner is dan vandaag.
 
Samen gaan we werken aan de culturele revolutie van het optimistisch realisme die opteert voor samenwerking welke haar inspiratie vindt in het vertrouwen op welvaart eerder dan voor concurrentie die gegrond is op de angst van een nijpend tekort.
 
Vertrouwen is lumineus, hoopvol, in tegenstelling met onze angsten die meestal gekoppeld zijn aan onwetendheid en vooral in tegenstelling met de angst van de andere, de andere met al zijn verschillen, sociaal en cultureel, de andere wiens huid een verschillende kleur heeft, de andere die niet dezelfde religieuze overtuiging heeft als de mijne, de andere die een andere taal spreekt.
 
Onze vereniging heeft niet tot doel om de pessimisten, sceptici of andere cynici te overtuigen. Ze richt zich tot diegenen die voor het optimisme geopteerd hebben, opdat door hun samenkomst de kracht van hun enthousiasme zou toenemen.
 
Ik geloof, zei Jean Rey, dat de geest over de wereld blaast zoals de wind over de zee. Als we aan de geest efficiëntie willen geven, moeten we het zeil wijd openen en onze boot in de goede richting zetten.

Luc Simonet 
 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved