Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
De Optimistenbond van het Koninkrijk België is de Belgische afdeling van de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen.

De gedachten die ze wil verdedigen steunen op twaalf pijlers :

1. De verantwoordelijkheid, voorwaarde van het optimisme.
2. Hij die parels wil vinden, moet in zee duiken.
3. Optimisme staaft op waarden.
4. Opgeven is verwerpelijk
5. Optimist zijn betekent niet dat men zich hoeft voor te doen alsof alles op elk ogenblik goed gaat.
6. Het is gemakkelijker kritiek te uiten dan een kunstwerk te verwezenlijken.
7. Optimisme bouwt op het vertrouwen.
8. Optimisme is goed voor de gezondheid.
9. Het realistisch optimisme is de enige mogelijke keuze.
10. De wereld is mooier dan de media ons voorhouden.
11. BelgiŽ is ťťn van de meest welvarende en best georganiseerde landen ter wereld.
12. De Belgen zijn uitzonderlijk omwille van hun culturele en taalkundige diversiteit.
13. Het hart van Europa klopt in BelgiŽ.

1. De verantwoordelijkheid, voorwaarde van het optimisme.
Het optimisme is een bewuste beslissing die oefening, inspanning en zelfdiscipline vergt.
Zolang we de anderen of de omstandigheden verantwoordelijk houden voor ons ongeluk en onze moeilijkheden, kunnen we ons leven niet verbeteren. Een mooi leven is immers een privilege dat voorbehouden is aan mensen die zich bewust zijn van hun macht, alsook van hun daarbij horende vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze mensen geven de makkelijke weg van het conformisme op om zich op de gedurfde weg van de creativiteit te begeven.

2. Hij die parels wil vinden, moet in zee duiken.
We moeten vaststellen, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, dat hoe veiliger we ons voelen, hoe meer we vrezen deze veiligheid te verliezen. Zoals Goethe geloven wij dat er een fundamentele waarheid bestaat welke men niet mag verloochenen op straffe van het teloorgaan van vele nieuwe ideeŽn en schitterende plannen, namelijk dat wanneer een persoon zich actief inzet, alles rondom hem in beweging komt. De inzet van een mens maakt dat plots een heleboel zaken op gang komen en gerealiseerd worden, die anders wellicht nooit het licht hadden gezien. Zulk een ingesteldheid leidt spontaan tot gebeurtenissen en ontmoetingen waarvan men anders alleen had kunnen dromen! Durf is synoniem van geniale ingesteldheid, zekere kracht en ja, waarom geen magie ?

3. Optimisme staaft op waarden.
Volgens Emmanuel Kant moeten we handelen zodanig dat de orde van de wereld niet wordt verstoord indien iedereen handelde zoals wij handelen. In diezelfde betekenis zei Fedor DostoÔevski dat ieder mens verantwoordelijk is voor alles en voor iedereen.

4. Opgeven is verwerpelijk
Er zijn maar weinig deugden zo triest als de berusting. Ze transformeert in droombeelden of bijkomstige dromerijen projecten die zich eerst als wil en als vrijheid hadden gevormd. Zij die leven zijn zij die strijden: het zijn zij waarvan een stevig doel de ziel en het voorhoofd vult, degenen die van een hoog lot de ruwe top beklimmen, degenen die nadenkend lopen, die dag en nacht enig zwaar werk of een grote liefde voor ogen hebben. Het is de werknemer, de herder, de arbeider, degene waarvan het hart goed is, degene waarvan de dagen vol zijn, hij is het die leeft.

5. Optimist zijn betekent niet dat men zich hoeft voor te doen alsof alles op elk ogenblik goed gaat.
Het optimisme is geen aangeboren aanleg voor geluk die ons zou vrijwaren van alle pijnlijke en droevige momenten in ons leven.
Voor een optimist kan het leven mooi zijn, alle moeilijkheden of tegenslagen ten spijts. Een optimist is er zich bewust van dat het niet de weg is die moeilijk is, maar dat de moeilijkheid de weg is. (Kierkegaard) Het optimisme dat wij nastreven is een in de realiteit gevestigde geestesgesteldheid, vermits een samenleving die in een beate spiritualiteit zou vervallen niet veel meer waard zou zijn dan een materialistische samenleving die van alle spirituele referenties ontdaan is. In dezelfde mate als het beate, i.e., niet actieve, optimisme een gekheid is, is het optimisme dat gepaard gaat met de inspanning om zich te verlossen uit moeilijke situates, lijdenschap, functionele en organieke beslissingen, een legitiem optimisme. Indien je dagelijks leven je geen voldoening geeft, beschuldig dan niet je leven, maar wel jezelf. Besef dat je de zaken niet dichterlijk genoeg benadert om er de rijkdommen van in te zien. (Rainer Maria Rilke)

6. Het is gemakkelijker kritiek te uiten dan een kunstwerk te verwezenlijken.
We geloven dat het nuttig zou zijn, de leer van Socrates indachtig, dat iedereen over anderen zou praten op een correcte, welwillende en nuttige wijze.

7. Optimisme bouwt op het vertrouwen.
Wij zijn van plan om een ware culturele revolutie te bewerkstelligen die gegrond is op het vertrouwen in de toekomst, een vertrouwen waardoor het verlangen naar ondernemen met genot wordt opgewekt teneinde morgen een wereld te bieden die mooier, rechtvaardiger en humaner is dan vandaag.
Samen gaan we aan een culturele revolutie werken die opteert voor samenwerking en die haar inspiratie vindt in het vertrouwen op welvaart eerder dan voor concurrentie die gegrond is op de angst van een nijpend tekort.
Vertrouwen is lumineus, hoopvol, in tegenstelling met onze angsten die meestal gekoppeld zijn aan onwetendheid en vooral in tegenstelling met de angst van de andere, de andere met al zijn verschillen, sociaal en cultureel, de andere wiens huid een verschillende kleur heeft, de andere die niet dezelfde religieuze overtuiging heeft als de mijne, de andere die een andere taal spreekt.

8. Optimisme is goed voor de gezondheid.
Het is aangetoond dat een optimistische benadering van het leven en het positief denken de kans op een lang en gezond leven aanmerkelijk vergroten. "Ik heb beslist dat ik gelukkig zou zijn. Dit is beter voor de gezondheid." (Voltaire)

9. Het realistisch optimisme is de enige mogelijke keuze.
Elke dag dat wij toegeven aan het scepticisme of aan het immobilisme brengt ons iets dichter bij de planetaire impasse. Het is te laat om pessimistisch te zijn. (Yann Arthus-Bertrand)
Het tegenovergestelde van het optimisme is trouwens niet alleen het pessimisme. De pessimisten zijn droevige mensen en dat is wel jammer voor hen, maar ze zijn niet zo gevaarlijk. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. ze vervuilen zichzelf. Het cynisme is gewoon een vuiligheid.

10. De wereld is mooier dan de media ons voorhouden.
Gebeurtenissen zoals geweld, criminaliteit, collectieve ontslagen, rampen enz. krijgen zeer veel aandacht in de geschreven pers en op televisie. Wij vragen niet dat het slechte nieuws zou verzwegen worden, maar we zouden het wel op prijs stellen dat het goede nieuws, dat trouwens frekwenter is dan het slechte, ook in de kijker komt. Men heeft het vaak over mensen die zich slecht gedragen. Wij willen eveneens iets vernemen over die honderdduizenden mensen die zich dag in dag uit naar best vermogen inzetten om de wereld te verbeteren.

11. BelgiŽ is ťťn van de meest welvarende en best georganiseerde landen ter wereld.
Er zijn weinig landen die zo goed georganiseerd zijn als het onze. Wij hebben een uitstekende administratie, wegennet, spoorwegen, openbaar vervoer, degelijke woningen, hoog geschoolde arbeiders die vaak meertalig zijn en veel goed gestructureerde en winstgevende ondernemingen. Wij moeten ermee stoppen over alles en nog wat te zeuren. Wij moeten ons maar eens de vraag stellen in welk ander land wij dan wel zouden willen gaan wonen. Wij zijn uiteraard niet blind voor tekortkomingen, maar vragen om al de schitterende kantjes van het leven in BelgiŽ eveneens sterk in de verf te zetten.

12. De Belgen zijn uitzonderlijk omwille van hun culturele en taalkundige diversiteit.
Een dergelijke diversiteit geeft ons een comparatief voordeel voor wat ons imago in het buitenland betreft. Deze verscheidenheid maakt dat wij een natuurlijke gave hebben om effectief te onderhandelen en compromissen naar voren te schuiven. Dit vormt een niet te onderschatten meerwaarde in vergelijking met monoculturen. Daarom is het van het grootste belang deze culturele en taalkundige verscheidenheid te behouden. Opdat burgers, behorende tot verschillende gemeenschappen en culturen elkaar zouden waarderen, is het noodzakelijk om met anderen te spreken en dit met alle respect voor hun 'anders zijn'. Onze droom is dat Vlamingen, Franstaligen, christenen, joden, moslims, vrijdenkers en alle mensen, wat ook hun huidskleur moge zijn, hun culturele, taalkundige, etnische en levensbeschouwelijke verschillen als een bron van rijkdom en vooruitgang zouden beschouwen. We streven ernaar bij te dragen tot het tot stand komen van een meer mensvriendelijke maatschappij waarin iedereen gewaardeerd wordt.

13. Het hart van Europa klopt in BelgiŽ.
De Belgische overheid heeft destijds de goede inspiratie gehad de belangrijkste Europese instellingen in ons land te ontvangen. Brussel is nu het hart van Europa en wordt elke dag meer internationaal. Laat ons aan de wereld tonen dat het hart van Europa open, enthousiast en optimistisch is.


 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved