Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080718 Bedenkingen voor een optimistische week

« Domheid en traagheid, hoogmoed en haat doen de samenleving wankelen. » (A.Gans)
 
« L'homme est mortel par ses craintes et immortel par ses désirs. » (Pythagore)
 
 « Manche ärgern sich darüber, dass die Rosen Dornen haben, andere freuen sich, dass die Dornen Rosen haben. » (Albert Mackels)
 
« You cannot solve problems with the same thinking used to create the problems. » (Albert Einstein)

NATIONALE FEESTDAG DD. 21 JULI

De Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel (www.sibp.be) heeft ons voorgesteld om op 21 juli deel te nemen aan de nationale feestdag, waar niet minder dan 300.000 mensen worden verwacht. Onze beste dank hiervoor.

Wij danken de MIVB die ons de toelating heeft gegeven om onze roze tram op het Poelaertplein te gebruiken om informatie te verschaffen over onze vereniging en nieuwe leden te maken. Hostesses zullen brochures en plakkers uitverdelen, alsook 5000 ballons voor de kinderen. Kom eens langs.
Om 17 u, laten we de ballons los en het kind wiens ballon de grootste reis zal gedaan hebben wint 4 plaatsen voor Paradisio.AGENDA

- Alle evenementen van onze vereniging kunt U op onze website
www.optimistenbond.be - agenda vinden.

Op 18, 19, 20 en 21 juli: concerten van kamermuziek in de Orangerie van het kasteel te Seneffe.

Op 30 september, 18 november, 20 januari, 10 maart, 5 mei en 23 juni telkens om 19 u, zal de Heer Willy Selis voor de leden van onze vereniging en hun vrienden een muzikale lezing geven in 't Nederlands:
- Johann Sebastian Bach: de meest gespeelde componist ter wereld (barok)
- Wolfgang Amadeus Mozart (klassieke periode)
- Joseph Haydn en Giacchino Rossini,: twee tijdperken, twee stijlen... twee persoonlijkheden (klassiek en romantiek)
- Een muzikale wandeling met franz schubert, Robert Schumann en Felix Mendelssohn-Bartholdy (romantiek)
- Mendelssohn-Bartholdy: een gentleman-muiscus... met ontmoeting Nicolo Paganini ten huize Mendelssohn.

Op zaterdag 11 oktober om 20 u in het Koninklijk Conservatorium te Brussel organiseert de Optimistenbond, samen met de vzw Cl4ssiK (www.cl4ssik.be) een concert klassieke muziek. Cl4ssik is een vereniging die als doel heeft de klassieke muziek te bevorderen bij de jongeren en jonge veelbelovende artiesten voor te stellen.

Op donderdag 25 oktober om 19 u 30 ter zetel van de Optimistenbond Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel een voordracht van Anneke Verbeeck over de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid: "Een gezonde geest in een gezond lichaam”. We hebben het allemaal al meerdere malen gehoord. Maar wat is nu de feitelijke link tussen de geest en het lichaam? Hoe is het mogelijk dat deze twee entiteiten elkaar sturen? Is het überhaupt mogelijk, of is het een fabeltje? Wat zegt de wetenschap? Is er wetenschappelijk bewijs dat het oude gezegde een grond van waarheid bevat? En als dat zo is, hoe kan je dan zelf je fysieke welzijn beïnvloeden met een optimistische levensvisie? Dit alles en nog veel meer kom je te weten. Na de voordracht nemen we samen een glaasje op ons optimisme.
Anneke Verbeeck groeide op in Mechelen. Ze volgde de vijfjarige voltijdse opleiding chiropraxie aan het AECC in Bournemouth (UK). In 2001 studeerde ze er af als Doctor of Chiropractic en behaalde de titel Master of Chiropractic en vervolledigde zij haar vorming in België. Zij houdt praktijk in Mechelen. Biidrage tot de kosten: 10 euro te storten op de rekening nummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
De Optimistenbond is een Spaanse herberg. Wij zijn dus steeds bereid evenementen die door andere verenigingen worden georganiseerd aan te kondigen, uiteraard voor zover ze in de geest zijn van onze vereniging. We staan ook open voor allerlei samenwerkingen.

BEDENKINGEN

U zult alle bedenkingen vinden op onze website www.optimistenbond.be in 'bedenkingen' - 'allerlei bedenkingen'

Klik eens op 'Sevem Suzuki' en luister! (ofwel via onze website ofwel via Google)

ORIGINELE GESCHENKJES

Voor uw geschenkjes, denk aan de Parfum d'optimisme en het tweetalig regenscherm 'Wat een mooie regendag!' : ('Shoptimist' op de website)

LID WORDEN

Om lid te worden van onze vereniging, kunt U gewoon op onze website www.optimistenbond.be terecht en klik dan op 'Word lid' of op 'Aansluiting'.
Het is heel belangrijk dat onze vereniging spoedig nieuwe leden zou tellen. Geef eeen beetje uitleg over de Optimistenbond aan uw vrienden en kennissen en laat hen een inschrijvingsformulier geworden.

'SMART'

Wij danken ten zeerste de vennootschap Daimler-Mercedes die ons als sponsoring een tweede 'Smart' ter beschikking stelt voor één jaar.


INDIEN U ONZE WEKELIJKSE BERICHTEN LIEVER NIET MEER ONTVANGT, verzoeken wij U ons een mailberichtje te zenden naar
info@optimistenbond.be

Prettige vakantie!


Met optimistische groeten.

Luc Simonet


 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved