Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080822 Bedenkingen voor een optimistische week

« Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben. » (Rainer Maria Rilke) 

« Entre le plus possible dans l'âme de celui qui te parle. » (Marc-Aurèle)
 
« Der Hass ist eine läst'ge Bürde. Er senkt das Herz tief in die Brust hinab, und liegt sich wie ein Grabstein schwer auf alle Freuden. » (Johann Wolfgang von Goethe)
 
« There is no way to access daylight without getting through the night. » ( ?)
 
Beste Vrienden,
 
Ik hoop dat jullie mooie zomerdagen hebben beleefd.
 
Binnen iets meer dan een maand, zal onze vereniging haar derde verjaardag vieren en zij telt nu ruim 2000 leden.
 
Indien jullie even onze website www.optimistenbond.be komen, zullen jullie merken dat we er werk van gemaakt hebben.
 
Misschien hebben jullie gezien dat onze vereniging enkele creatieve voorwerpen heeft ontworpen, zoals een sfeerparfum, een tweetalig regenscherm met de vermelding ‘Wat een mooie regendag !', T-shirts, pin's en ook dat we een tram hebben bekleed waarop men de in de huidige context eerder surrealistische vermeldingen kan lezen ‘België, Rijk der Optimisten' en ‘Brussel, hoofdstad van het Optimisme' (zie de fotogalerij op de site)
 
We zijn nu van plan om in de luchthaven van Zaventem met een aardige campagne te beginnen over het thema « Welcome to Belgium, Kingdom of Optimism »
 
Anderzijds, teneinde onze leden ervan te overtuigen dat hun beslissing om optimistisch te zijn of te worden een wijze beslissing is die het leven, indien niet gemakkelijker, alleszins mooier en interessanter maakt, wensen we hen de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten.
 
We zijn dus een programma aan ‘t opstellen en gaan ook medewerkingen opbouwen met allerhande verenigingen. Alle voorstellen zijn dus welkom.
 
Het ligt ook in onze bedoeling om één donderdag per maand (de data moeten nog vastgesteld worden) van 18 u 30 tot 20 u 30 op de zetel van onze vereniging een receptie te geven waarop iemand de kans zal krijgen om even te spreken over één of ander ontwerp.
 
Hierna vinden jullie de (nog onvolledige) agenda voor de komende maanden :
-         Op woensdag 17 september om 19 u 30 op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, een voordracht in ‘t Frans van Professor Marc Luyckx Ghisi over het thema van zijn boek « La société de la connaissance – une nouvelle vision de l'économie et du politique »
-         Op dinsdag 30 september om 19 u op de zetel van de vereniging stelt de Heer Willy Selis ons de eerste van zijn lezingen in ‘t Nederlands over de muziek voor. Na een herinnering aan de mijlpalen van de Westerse muziek, zal hij het over de meesters van de Italiaanse Barok hebben : Arcangelo Corelli, alessandro en Domenico Scarlatti en Antonio Vivaldi.
-         Op zaterdag 11 oktober om 20 u organiseert de Optimistenbond, samen met de vzw Cl4ssiK, een concert klassieke muziek in het Koninklijk Conservatorium Brussel.
-         Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 geeft Anneke Verbeeck op de zetel van de vereniging een voordracht in ‘t Nederlands over « de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid : Een gezonde geest in een gezond lichaam. »
-         Op donderdag 6 november van 8 tot 17 u in het auditorium Jacques Brel Emile Gryzonlaan, 1 te Anderlecht, stelt de vereniging Françoise Dolto een werkdag in ‘t Frans voor over het thema « Aimer à perdre la raison – respecter, aimer, éduquer : est-ce compatible ? »
-         Op dinsdag 18 november om 19 u een tweede muzikale voordracht in ‘t Nederlands van de Heer Willy Selis over « Johann Sebastian Bach, de vader van de harmonie…en meest gespeelde componist ter wereld »

Alle inlichtingen treft U op de website www.optimistenbond.be - info@optimistenbond.be 
 
We zijn er ons uiteraard van bewust dat de organisatie van onze vereniging nog aanzienlijk dient verbeterd te worden, maar ja, alles kan niet op een dag.

Aarzel nooit om ons uw kritiek en voorstellen mede te delen.
 
Namens de raad van bestuur, wens ik jullie, na de vakantiedagen een schitterendewerkperiode.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved