Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080905 Bedenkingen voor een optimistische week

« Geweldloosheid is het toppunt van moed. » (Mahatma Gandhi)
 
« La famille saine n'est pas une famille qui n'a pas de problème. La famille saine est une famille qui traite ses problèmes. » (Vincent Lenhardt)
 
« Allen gehört, was du denkst, dein Eigen ist nur, was du fühlest. » (Friedrich von Schiller)
 
« Do your little bit of good where you are, its those little bits of good put together that overwhelm the world. » (Desmond Tutu)
 
Hierna vindt U de AGENDA voor de komende maanden (meer details op de website Optimistenbond.be). Voor de goede organisatie van de evenementen, zouden we het op prijs stellen mocht U zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
 
-         Op woensdag 17 september om 19 u 30 op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, een voordracht in ‘t Frans van Professor Marc Luyckx Ghisi over het thema van zijn boek « La société de la connaissance – une nouvelle vision de l'économie et du politique »
-         Op dinsdag 30 september om 19 uop de zetel van de vereniging stelt de Heer Willy Selis ons de eerste van zijn lezingen in ‘t Nederlands over de muziek voor. Na een herinnering aan de mijlpalen van de westerse muziek, zal hij het over de meesters van de Italiaanse Barok hebben : Arcangelo Corelli, alessandro en Domenico Scarlatti en Antonio Vivaldi.
-         Op donderdag 2 oktober van 18 tot 20 u drinken we samen een glaasje op de zetel van onze vereniging.
-         Op zaterdag 11 oktober om 20 u organiseert de Optimistenbond, samen met de vzw Cl4ssiK, een concert klassieke muziek in het Koninklijk Conservatorium Brussel.
-         Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 geeft Anneke Verbeeck op de zetel van de vereniging een voordracht in ‘t Nederlands over « de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid : Een gezonde geest in een gezond lichaam. »
-         Op vrijdag 24 oktober om 18 u 30, op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, ontvangt de Optimistenbond, in samenwerking met Philosophie & Management, Prof.Jean-Michel Besnier, professor Universiteit Paris IV-Sorbonne, over het thema « Incertitudes scientifiques et responsabilités »
-         Op donderdag 6 november van 8 tot 17 u in het auditorium Jacques Brel Emile Gryzonlaan, 1 te Anderlecht, stelt de vereniging Françoise Dolto een werkdag in ‘t Frans voor over het thema « Aimer à perdre la raison – respecter, aimer, éduquer : est-ce compatible ? »
-         Op vrijdag 14 november om 18 u 30, op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, ontvangt de Optimistenbond, in samenwerking met Philosophie & Management, Prof.Dominique Bourg, professor Universiteit Lausanne, over het thema « Quels principes d'action face aux nouveaux risques ? »
-         Op dinsdag 18 november om 19 u een tweede muzikale voordracht in ‘t Nederlands van de Heer Willy Selis over « Johann Sebastian Bach, de vader van de harmonie…en meest gespeelde componist ter wereld »
 
Vanaf oktober, zullen we elke maand in verscheidene steden aan de leden van de Optimistenbond een ontmoetingsmogelijkheid van 18 tot 20 u rond een optimistisch glaasje bieden. De bedoeling is dat ter gelegenheid van elkeen der vergaderingen één lid de kans zou krijgen om een woordje te zeggen over één of ander mooi projekt.
Indien U bereid bent om iets in uw stad te organizeren, laat maar weten.
 
Tenslotte, aarzel nooit om ons uw kritiek mede te delen en, indien U het nog niet beu bent dit bericht te lezen, ga ook eens kijken op http://fr.youtube.com/watch?v=IoqkEKTtIGg
 
Met vriendelijke groeten.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved