Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080919 Bedenkingen voor een optimistische week

« Als de Belgische politici de schoonheid zouden zien in de andere, in het onbekende, zouden ze sneller tot oplossingen komen. » (Jan Fabre) 
 
« Le succès c'est être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » (Winston Churchill)
 
« Wer sich der Einsamkeit ergibt, Ach der ist bald allein. » (Johann Wolfgang von Goethe)
 
« Everything is perfect in the universe, even your desire to improve it. » (Wayne Dyer)
 
Hierna vindt U de AGENDA voor de komende weken (meer details op de website Optimistenbond.be). Voor de goede organisatie van de evenementen, zouden we het op prijs stellen mocht U zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
 
-         Op dinsdag 30 september om 19 uop de zetel van de vereniging stelt de Heer Willy Selis ons de eerste van zijn lezingen in ‘t Nederlands over de muziek voor. Na een herinnering aan de mijlpalen van de westerse muziek, zal hij het over de meesters van de Italiaanse Barok hebben : Arcangelo Corelli, alessandro en Domenico Scarlatti en Antonio Vivaldi. Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-       Op donderdag 2 oktober van 18 tot 20 u informele samenkomst op de zetel van onze vereniging. Bijdrage : 5 euro te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op zaterdag 11 oktober om 20 u organiseert de Optimistenbond, samen met de vzw Cl4ssiK, een concert klassieke muziek in het Koninklijk Conservatorium Brussel.
Bijdrage tot de kosten: 25 euro - leden van Cl4ssik of van de Optimistenbond: 18 euro - studenten: 12 euro te betalen op de rekening 827-0824968-76.
Inschrijvingen: www.Cl4ssik.be
-         Op dinsdag 14 oktober om 18 h 30, geeft Dr Thierry Verdoodt, directeur van het Institute of Neuromanagement een voordracht over « La révolution du neuromanagement au service des entrepreneurs. » Aangezien deze conferentie zeker twee uren zal duren, zullen we sandwiches voorzien. Bijdrage : 20 euro.
-         Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 geeft Anneke Verbeeck op de zetel van de vereniging een voordracht in ‘t Nederlands over « de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid : Een gezonde geest in een gezond lichaam. » Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op vrijdag 24 oktober om 18 u 30, op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, ontvangt de Optimistenbond, in samenwerking met Philosophie & Management, Prof.Jean-Michel Besnier, professor Universiteit Paris IV-Sorbonne, over het thema « Incertitudes scientifiques et responsabilités »
-         Op donderdag 6 november van 8 tot 17 u in het auditorium Jacques Brel Emile Gryzonlaan, 1 te Anderlecht, stelt de vereniging Françoise Dolto een werkdag in ‘t Frans voor over het thema « Aimer à perdre la raison – respecter, aimer, éduquer : est-ce compatible ? »
-         Op donderdag 6 november van 18 tot 20 u informele samenkomst op de zetel van onze vereniging. Bijdrage : 5 euro te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op vrijdag 14 november om 18 u 30, op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, ontvangt de Optimistenbond, in samenwerking met Philosophie & Management, Prof.Dominique Bourg, professor Universiteit Lausanne, over het thema « Quels principes d'action face aux nouveaux risques ? » Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 15 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op dinsdag 18 november om 19 u een tweede muzikale voordracht in ‘t Nederlands van de Heer Willy Selis over « Johann Sebastian Bach, de vader van de harmonie…en meest gespeelde componist ter wereld » Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
Vanaf oktober, zullen we elke maand aan de leden van de Optimistenbond een ontmoetingsmogelijkheid van 18 tot 20 u rond een optimistisch glaasje bieden. De bedoeling is dat ter gelegenheid van elkeen der vergaderingen één lid de kans zou krijgen om een woordje te zeggen over één of ander mooi projekt.
Indien U bereid bent om iets in uw stad te organizeren, laat maar weten.
 
Tenslotte, aarzel nooit om ons uw kritiek mede te delen.
 
Ik wens U een prettig w.e. toe.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved