Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20081004 Bedenkingen voor een optimistische week

 

« Critici zijn de armste der armen. » (A.Merckx)
 
« Qui creuse à quiconque une fosse y culbute toujours lui-même. » (Muhammad Yunus)
 
« Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. » (Hermann Hesse)
 
« One is rich not through one's possessions, but through that which one can with dignity do without. » (Epicurus)
 
Hierna vindt U de AGENDA voor de komende weken (meer details op de website Optimistenbond.be). Voor de goede organisatie van de evenementen, zouden we het op prijs stellen mocht U zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
 
-         Op zaterdag 11 oktober om 20 u organiseert de Optimistenbond, samen met de vzw Cl4ssiK, een concert klassieke muziek in het Koninklijk Conservatorium Brussel.
Bijdrage tot de kosten: 25 euro - leden van Cl4ssik of van de Optimistenbond: 18 euro - studenten: 12 euro te betalen op de rekening 827-0824968-76.
Inschrijvingen: www.Cl4ssik.be
-         Op dinsdag 14 oktober om 18 h 30, geeft Dr Thierry Verdoodt, directeur van het Institute of Neuromanagement een voordracht over « La révolution du neuromanagement au service des entrepreneurs. » Aangezien deze conferentie twee zeker twee uren zal duren, zullen we sandwiches voorzien. Bijdrage : 20 euro.
-         Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 geeft Anneke Verbeeck op de zetel van de vereniging een voordracht in ‘t Nederlands over « de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid : Een gezonde geest in een gezond lichaam. » Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op vrijdag 24 oktober om 18 u 30, op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, ontvangt de Optimistenbond, in samenwerking met Philosophie & Management, Prof.Jean-Michel Besnier, professor Universiteit Paris IV-Sorbonne, over het thema « Incertitudes scientifiques et responsabilités »
-         Op donderdag 6 november van 18 tot 20 u informele samenkomst op de zetel van onze vereniging. Bijdrage : 5 euro te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op dinsdag 18 november om 19 u op de zetel van de vereniging stelt de Heer Willy Selis ons de eerste van zijn lezingen in ‘t Nederlands over de muziek voor. Na een herinnering aan de mijlpalen van de westerse muziek, zal hij het over de meesters van de Italiaanse Barok hebben : Arcangelo Corelli, alessandro en Domenico Scarlatti en Antonio Vivaldi. Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
-         Op dinsdag 16 december om 19 u een tweede muzikale voordracht in ‘t Nederlands van de Heer Willy Selis over « Johann Sebastian Bach, de vader van de harmonie…en meest gespeelde componist ter wereld » Na de voordracht, drinken we samen een glaasje op ons optimisme. Bijdrage : 10 euros te betalen op de rekening 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
Wij zijn ook steeds bereid om met andere vereniigingen samen te werken.
 
Tenslotte, aarzel nooit om ons uw kritiek mede te delen.
 
Prettig w.e.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved