Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20081010 Bedenkingen voor een optimistische week

« Het licht van de zon delen we met de hele mensheid. Het is niet van jou en niet van mij. Het is de levensbron die allen gelijkelijk haar energie geeft. » (Krishnamurti)
 
« L'univers est transformation. Notre vie est comme nos pensées, elles l'ont formée. » (Marc Aurèle)
 
« Ein Mann muss leben wie eine grosse, lodernde Flamme und leuchten so hell wie er kann. Am Ende brennt er auss. Aber das ist besser al seine armselige kleine Flamme zu sein. » (Boris Jelzin)
 
 «  The worst loss you have experienced might be the greatest gift you can have. » (Katie Byron)
 
Geachte,
 
Of U wel of niet het slachtoffer bent van de crisis, geef haar niet de macht om U te kwellen.
 
Denk aan al hetgeen U nog hebt en niet meer aan wat U hadt.
 
Indien U vandaag meer optimistisch wordt dan U gisteren waart, dan zal U morgen beter gaan dan vandaag.
 
 
Hierna vindt U de AGENDA voor de komende dagen (meer details op de website Optimistenbond.be). Voor de goede organisatie van de evenementen, zouden we het op prijs stellen mocht U zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
 
11/10/2008

00:00
MORGEN : Op zaterdag 11 oktober om 20 u organiseert de Optimistenbond, samen met de V.Z.W. Cl4ssiK (www.cl4ssik.be), een vereniging die als doel heeft de klassieke muziek te bevorderen bij de jongeren en jonge veelbelovende artiesten voor te stellen, een concert klassieke muziek. Dit concert zal plaats vinden in het Koninklijk Conservatorium Brussel, Regentschapsstraat, 30. Dit verrassend concert, dat Klassiek Optimisme beoogt, opent de deuren naar deze miskende klassieke muziek. Terzelfdertijd leerrijk en toverachtig, neemt deze muzikale ballade u mee in de voetsporen van componisten even verschillend als gewaagd zoals Vivaldi, Chostakovitch, Rachmaninov et Mendelssohn, zonder Piazzolla te vergeten die menigeen zal verwonderen met zijn vier seizoenen heel … tango! Deze wonderlijke voorstelling, bewerkt door de begaafde solist Lorenzo Gatto, omringd door het Quatuor Tana, zal opgeluisterd worden door een subtiel lichtspel, waardoor de luisteraar in een dromerige atmosfeer ondergedompeld wordt. Het concert wordt gevolgd door een glaasje Klassiek Optimisme.
Bijdrage tot de kosten: 25 euro - leden van Cl4ssik of van de Optimistenbond: 18 euro - studenten: 12 euro te betalen op de rekening 827-0824968-76.
Inschrijvingen: www.Cl4ssik.be

 
14/10/2008

18:30
Op dinsdag 14 oktoberom 18 u 30, geeft Dr Thierry Verdoodt, directeur vaan het Institute of Neuromanagement, een voordracht over "La révolution du neuromanagement au service des entrepreneurs." Aangezien deze conferentie zeker twee uren zal duren, zullen we voor sandwiches voorzien. Bijdrage: 20 euro te storten op rekening nummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
17/10/2008

19:30
Op vrijdag 17 oktober 2008 om 19 u 30 in het sorteercentrum van Spullenhulp Klein Bijgaardenstraat, 49 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Second hand second life-défilé. Een twintigtal stylisten-ontwerpers zullen hun energie, hun talent en hun enthousiasme ter beschikking stellen van de vzw Spullenhulp. De opbrengst van dit gebeuren gaat integraal naar een project voor een onthaaltehuis voor dakloze jongeren van 18 tot 24 jaar. Meer informatie in bijlage of 02.537.30.26 - defile@spullenhulp.be
 
21/10/2008

19:30
Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 ter zetel van de Optimistenbond Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel een voordracht van Anneke Verbeeck over de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid: "Een gezonde geest in een gezond lichaam”. We hebben het allemaal al meerdere malen gehoord. Maar wat is nu de feitelijke link tussen de geest en het lichaam? Hoe is het mogelijk dat deze twee entiteiten elkaar sturen? Is het überhaupt mogelijk, of is het een fabeltje? Wat zegt de wetenschap? Is er wetenschappelijk bewijs dat het oude gezegde een grond van waarheid bevat? En als dat zo is, hoe kan je dan zelf je fysieke welzijn beïnvloeden met een optimistische levensvisie? Dit alles en nog veel meer kom je te weten. Na de voordracht nemen we samen een glaasje op ons optimisme.
Anneke Verbeeck groeide op in Mechelen. Ze volgde de vijfjarige voltijdse opleiding chiropraxie aan het AECC in Bournemouth (UK). In 2001 studeerde ze er af als Doctor of Chiropractic en behaalde de titel Master of Chiropractic en vervolledigde zij haar vorming in België. Zij houdt praktijk in Mechelen. Bijdrage tot de kosten: 10 euro te storten op de rekening nummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
 
Wij zijn ook steeds bereid om met andere vereniigingen samen te werken.
 
Tenslotte, aarzel nooit om ons uw kritiek mede te delen.
 
Prettig w.e.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved