Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20081017 Bedenkingen voor een optimistische week

« Jij zult de vriendelijke woorden die je gezegd hebt misschien vergeten, maar degene aan wie je ze bestemd hebt zal ze zijn leven lang onthouden. » (Oprah Winfrey)
 
« Ce n'est pas le monde qui va mal. C'est notre façon de le regarder. » (Henry Miller)
 
« Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dajenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft. » (Jean-Jacques Rousseau)
 
«  In our rush to find a better situation in time, we trample over the flower of beingness that presents itself in every moment. » (Tony Parsons)
 
Geachte,
 
De CRISIS
Wij zijn allemaal in al dan niet ernstige mate geraakt door de grote crisis.
Zouden we niet moeten proberen er de diepere redenen van te begrijpen, eerder dan ons ongenoegen uit te schreeuwen in de richting van de bestuurders van de zwaar getroffen ondernemingen, die we enkele maanden geleden nog de hemel hebben ingeprijsd voor hun scherp inzicht en hun ronkende overnames?
Zouden we niet moeten proberen in te zien dat elk van ons door blind winstbejag en egoïsme mee verantwoordelijk is voor deze crisis die ons met verlies en pijn confronteert, eerder dan de Staat op de korrel te nemen, die we nu trouwens ter hulp roepen?
Zouden we tenslotte niet moeten proberen onszelf opnieuw in vraag te stellen, eerder dan op pathetische wijze schuldbokken te zoeken voor onze ellende, die trouwens best eens de bron van ons geluk zou kunnen zijn?
 
 
Hierna vindt U de AGENDA voor de komende dagen (meer details op de website Optimistenbond.be). Voor de goede organisatie van de evenementen, zouden we het op prijs stellen mocht U zich zo spoedig mogelijk inschrijven.
 
21/10/2008

19:30
Op dinsdag 21 oktober om 19 u 30 ter zetel van de Optimistenbond Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel een voordracht van Anneke Verbeeck over de invloed van een positieve levensvisie op je gezondheid: "Een gezonde geest in een gezond lichaam”. We hebben het allemaal al meerdere malen gehoord. Maar wat is nu de feitelijke link tussen de geest en het lichaam? Hoe is het mogelijk dat deze twee entiteiten elkaar sturen? Is het überhaupt mogelijk, of is het een fabeltje? Wat zegt de wetenschap? Is er wetenschappelijk bewijs dat het oude gezegde een grond van waarheid bevat? En als dat zo is, hoe kan je dan zelf je fysieke welzijn beïnvloeden met een optimistische levensvisie? Dit alles en nog veel meer kom je te weten. Na de voordracht nemen we samen een glaasje op ons optimisme.
Anneke Verbeeck groeide op in Mechelen. Ze volgde de vijfjarige voltijdse opleiding chiropraxie aan het AECC in Bournemouth (UK). In 2001 studeerde ze er af als Doctor of Chiropractic en behaalde de titel Master of Chiropractic en vervolledigde zij haar vorming in België. Zij houdt praktijk in Mechelen. Bijdrage tot de kosten: 10 euro te storten op de rekening nummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
 
 
Het LIDGELD
Het lidgeld dat de nieuwe leden nu vereffenen blijft geldig tot eind 2009.
 
De SHOPTIMIST
De mouwknopen zijn toegekomen. Zie onze website ‘Shoptimist'
 
SAMENWERKINGEN
Wij zijn ook steeds bereid om met andere vereniigingen samen te werken.
 
KRITIEK
Tenslotte, aarzel nooit om ons uw kritiek mede te delen.
 
Prettig w.e.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
 
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved