Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20081212 Bedenkingen voor een optimistische week

« Wie altijd van anderen het beste denkt, die leeft met weinig problemen. » (Rudyard Kipling)
« L'espoir provient pour moitié du courage. » (Honoré de Balzac)
« Du kannst so rasch sinken, daß du zu fliegen meinst. » (Marie von Ebner-Eschenbach)
« Education is the most powerful weapon you can use to change the world. » (Nelson Mandela)
« E preciso dovere dell'uomo quelle di amare persino chi gli fa torte. » (Marco Aurelio)
NIEUWS VAN 'OPTIMISTEN ZONDER GRENZEN'

Na de Optimistenbond van het Koninkrijk België die we op 4 oktober 2005 hebben opgericht, zullen er weldra ook in andere landen gelijkaardige verenigingen ontstaan en nl.de Optimistenbond van het Koninkrijk der Nederlanden, de Ligue des Optimistes de France et de Navarre, de Liga de los Optimistas de Argentina, de Liga Optimistov Slovenije, en ook in Italië, Zweden, Denemarken, Finland en Brazilië worden er initiatieven verwacht.
Al deze verenigingen zullen deel uitmaken van de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen.

LIDGELD 2009

Onze beste dank aan de leden die hun lidgeld van 2009 reeds vereffend hebben.
 
Natuurlijke personen
- Jaarlijks gewoon lidgeld                                                                   30 euro
- Jaarlijks lidgeld voor de studenten tot 25 jaar                                   10 euro
- Jaarlijks lidgeld “Beschermend lid”                                                   75 euro
Rechtspersonen
- Gewoon jaarlijks lidgeld                                                                 100 euro
- Jaarlijks lidgeld voor een beschermend lid                                       250 euro

te betalen op één van de hierna vermelde bankrekeningen van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel: bankrekeningen: 001-4684178-27 of 310-1755400-77 of 647-0184100-84 of 735-0127553-83

Men kan ook een éénmalig lidgeld betalen (zie website). 
 
Bovenvermelde bedragen zijn btw-inclusief. Op aanvraag, krijgt U een factuur.
 
Indien U uw lidgeld voor het eerst na 1 oktober heeft betaald, zijt U in orde tot eind jaar 2009.
 
Niemand mag zich uitgesloten voelen omdat hij het lidgeld niet kan betalen. Indien U het financieel te moeilijk heeft kunt U lid blijven of worden mits betaling van de symbolische euro.
 
Zelfs indien wij als vrijwilligers werken, hebben we tot nu toe het budget van onze vereniging niet kunnen dekken alleen met het lidgeld en wij danken onze mecenen voor hun steun. Wij hopen nochtans dat onze vereniging spoedig voldoende leden zal tellen om het budget in evenwicht te kunnen brengen. Wij zouden U dus zeer dankbaar zijn mocht U uw lidgeld vereffenen en mocht U uw peterschap bieden aan uw vrienden en kennissen.

De SHOPTIMIST
De mouwknopen zijn toegekomen.
Voor uw eindejaarsgeschenkjes, zie ook onze website ‘Shoptimist'
 
EEN NIEUWSBRIEF
In de toekomst zullen we om de twee weken een Nederlandse nieuwsbrief opsturen en de andere week een Franstalige nieuwsbrief.
 
SAMENWERKINGEN
Wij zijn ook steeds bereid om met andere verenigingen samen te werken.
 
 
Prettig w.e.
 
Luc Simonet
Voorzitter
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved