Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20081224 Bedenkingen voor een optimistisch jaar 2009

«  Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn. » (Mahatma Gandhi)
 
« Les démagogues font d'autant mieux leurs affaires qu'ils ont jeté leur pays dans la discorde. » (Esope)
 
«  Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. » (Otto von Bismarck)
 
«  As soon as you hold someone else responsible for your upset, you've given away the key to your happiness. » (Shapiro)
 
« Il piacere è sempre o passato o futuro, e non è mai presente. » (Giacomo Leopardi)
 
Beste Vrienden,
 
Dank zij de steun die jullie aan onze vereniging geboden hebben, kan zij haar derde maatschappelijk jaar met 2500 leden beëindigen.
 
La Rochefoucauld zei dat de deugden slechts verborgen gebreken zijn. Indien we deze gedachte bijtreden, dan is overmatige bescheidenheid ijdelheid en dan ga ik maar gewoon zeggen dat we sedert drie jaren heel hard en heel goed hebben gewerkt, met de belofte erbij dat we het het komend jaar nog beter zullen doen.
 
Ter gelegenheid van de oprichting van de Optimistenbond, heb ik gezegd dat ik onze vereniging als een Venitiaanse republiek wou organizeren met dien verstande dat de raad van bestuur 15 leden zou tellen – 8 Vlamingen, 6 francofonen en 1 germanofoon – waarvan elk jaar één derde vervangen zouden worden teneinde verandering in de continuïteit te brengen.
In dezelfde geest leek het me aangewezen dat ik binnen een redelijke termijn als voorzitter zou opgevolgd worden.
 
Ik heb vandaag het groot genoegen jullie te mogen aankondigen dat op 22 dezer de raad van bestuur Mevrouw Katharina Müllen tot voorzitster van de Optimistenbond heeft benoemd en dit vanaf 1 januari a.s.
 
Weldra zullen er verscheidene verenigingen naar het beeld van de onze tot stand komen in Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Italië, Nederland en Slovenië –en nadien ook in andere landen. Deze verenigingen zullen werken onder de directie van de internationale vereniging ‘Optimisten Zonder Grenzen' die we op 19 november in het stadhuis te Brussel hebben opgericht, namelijk met een aantal ambassadeurs, en waarvan ik het voorzitterschap zal opnemen tot Anne de Ligne me zal opvolgen.
.
 
EEN PRALINE VAN DE OPTIMISTENBOND VAN HET KONINKRIJK BELGIÊ by PIERRE MARCOLINI.
 
Pierre Marcolini heeft voor ons een zeer lekkere ‘praline'gecreëerd in een prachtig doosje met de vermelding ‘Optimistenbond van het Koninkrijk België by Pierre Marcolini' of ‘Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique by Pierre Marcolini'. Ze zal binnen enkele dagen verkrijgbaar zijn in zijn winkel op de Zavel.
 
EEN INTERNETKRANT « DE OPTIMIST »
 
Vanaf januari, zullen jullie per internet een krantje ontvangen. « De Optimist » zal om de veertien dagen in het Nederlands en de andere week in het Frans worden opgestuurd. Indien jullie dit bladje niet wensen, kunnen jullie het ons gewoon laten weten met een emailtje naar info@optimistenbond.be
 
LIDGELD 2009
 
Zelfs indien wij als vrijwilligers werken, hebben we tot nu toe alleen met het lidgeld de kosten van onze vereniging niet kunnen dekken en wij danken onze mecenen voor hun steun. Wij hopen nochtans dat onze vereniging spoedig voldoende leden zal tellen om het budget in evenwicht te kunnen brengen. Wij zouden jullie dus zeer dankbaar zijn mochten jullie uw lidgeld vereffenen en uw peterschap bieden aan jullie vrienden en kennissen. Hiervoor vinden jullie in bijlage een aansluitingsformulier.
 
Wij willen jullie eraan herinneren dat, zelfs indien wij er door de wet niet toe verplicht zijn, wij jaarlijks onze rekeningen door een commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, laten nazien.
 
Het lidgeld is ongewijzigd:
 
Natuurlijke personen
- Jaarlijks gewoon lidgeld                                                                   30 euro
- Jaarlijks lidgeld voor de studenten tot 25 jaar                                10 euro
- Jaarlijks lidgeld “Beschermend lid”                                               75 euro
 
Rechtspersonen
- Gewoon jaarlijks lidgeld                                                                  100 euro
- Jaarlijks lidgeld voor een beschermend lid                                         250 euro
 
te betalen op één van de hierna vermelde bankrekeningen van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel: bankrekeningen: 001-4684178-27 of 310-1755400-77 of 647-0184100-84 of 735-0127553-83
 
Men kan zich ook eeuwig lid maken. Ga hiervoor eens op de website kijken.
 
Bovenvermelde bedragen zijn btw-inclusief. Op aanvraag, krijgen jullie een factuur.
 
Niemand mag zich uitgesloten voelen omdat hij het lidgeld niet kan betalen. Indien U het financieel te moeilijk hebt kunt U lid blijven of worden mits betaling van de symbolische euro.
 
De SHOPTIMIST
Wanneer je voor je vrienden en kennissen een geschenkje kiest in de Shoptimist, dan ben je er zeker van dat je een origineel geschenk hebt en dan ben je ter gelijkertijd een grote ambassadeur van onze vereniging en van het Optimisme, hetgeen in onze huidige maatschappij wel van pas komt.
 
                                               X                     X
                                                           X
 
Heb je voedsel in de koelkast, kleren om te dragen, een dak boven je hoofd en een bed om in te slapen, dan ben je rijker dan 75% van de wereldbevolking ;
 
Als je geld op de bank hebt, wat in je portefeuille en wat restjes in je spaarvarken, dan behoor je tot 8% rijksten in de wereld ;
 
Als je vanmorgen meer gezond dan ziek wakker werd, dan ben je er beter af dan het miljoen dat deze week niet zal overleven ;
 
Heb je nooit de vrees van oorlog, de eenzaamheid van gevangenschap, het lijden door marteling, of geplaagd door lijden, dan sta je er beter voor dans minstens 500 miljoen mensen in de wereld ;
 
Houd je het hoofd omhoog met een glimlach en ben je dankbaar, dan ben je bij de goeien want velen kunnen dankbaarheid tonen, maar weinig doen het ;
 
Kun je iemands hand nemen, iemand omarmen, een schouderklop geven, dan ben je gelukkig omdat je iemand helend kan raken ;
 
Ik wens jullie en jullie familieleden een zalig kerstfeest en een zeer gelukkig jaar 2009.
 
 
Luc Simonet
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved