Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20090108 Bedenkingen voor een optimistische week

« Pas als de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zullen we beseffen dat je geld niet kunt eten. » (Indiaans gezegde)
« Un grand homme est celui qui ne perd pas son cœur d'enfant. » (Mong-Tseu)
 
« Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. » (Mahatma Gandhi)
 
« A house divided against itself cannot stand. » (Abraham Lincoln)
 
« L'esser contenti è una ricchezza naturale, il lusso è une poverta artificiale. » (Socrate)
 
Geachte,
 
Als men de vraag stelt “wat is optimisme?”, geraken de gemoederen vaak verhit. Waarom toch? Is het omdat deze vraag een te grote uitdaging vormt voor pessimisme of cynisme?
 
Als we negatieve beïnvloedingen toelaten, kunnen we gemakkelijk besmet raken met cynisme. Cynisme toont ons een werkelijkheid waar we niets aan kunnen veranderen. Cynisme zorgt ervoor dat we verantwoordelijkheid afschuiven op de ander en verlamt ons vermogen tot handelen.
 
Of is het omdat men optimisme associeert met naïviteit?
 
Wie zich overgeeft aan het recht praten van zaken die krom zijn, draait zichzelf gewoon een rad voor ogen.
 
Het zogenaamd ‘positief denken' is even wereldvreemd als pessimistisch mopperen.
Het is het scheppen van een werkelijkheid gebaseerd op een deel van de waarheid.
Een waarheid die vooral van buitenaf wordt waargenomen en niet zozeer van binnenuit.
 
Van binnenuit waarnemen is waarnemen vanuit onze directe ervaring, vanuit ons helder bewustzijn.
Het is een waarnemen uit vreugde, enthousiasme of toch tenminste in vrede met wat is op dit moment. Het is het soort ervaring die ons aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid en die ons het vertouwen schenkt dat onze persoonlijke invloed daadwerkelijk tot verbetering kan leiden.
 
Kiezen voor verantwoordelijkheid geeft ons meer vrijheid en stelt ons in staat om te handelen.
Misschien is dat optimistisch.
 
Kiezen voor verantwoordelijkheid maakt ons vrij van ongenoegen over het verleden en vrij van angst voor de toekomst. Het maakt ons vrij om in het heden te handelen, in het actuele moment, vanuit helder bewustzijn. Misschien is dat optimistisch
 
Kiezen voor verantwoordelijkheid geeft ons de vrijheid om de diversiteit van verschillende perspectieven te combineren voor het scheppen van de verandering die we wensen. Niet wachten op iets of iemand anders, maar verantwoordelijkheid nemen: nu, zelf, samen. Misschien is dat optimistisch.
 
‘Neem verantwoordelijkheid', is ook de vingerwijzing die Winston Churchill gaf toen hij zei: “Meanwhile, never flinch, never weary, never despair.” ( Ondertussen aarzel nooit, verzwak nooit, wanhoop nooit.)
 
Wie voor verantwoordelijkheid kiest, gebruikt de eigen moed en kracht om de gewenste werkelijkheid te scheppen. Niet alleen, echter door zich te verbinden met anderen. Ook door te vertrouwen op onze gezamenlijke creativiteit en inzet en door te genieten van de humor en het plezier die daaruit voortvloeien.
Handelen vanuit dit vertrouwen is diversiteit verwelkomen als bron voor verbetering, in plaats van ze te weren als risico voor conflict.
 
In deze geest willen mensen zich verbinden binnen de Optimistenbond om actief te streven naar een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Ons optimisme kenmerkt zich door het vertrouwen dat deze kwaliteit voor iedereen maakbaar is en dat wij daartoe kunnen bijdragen. Ondertussen aanvaarden we wat is, zijn we enthousiast over wat beweegt in de gewenste richting en beleven we plezier bij wat goed werkt.
 
Tot dit optimisme roepen wij op.
Vertrouw op uw eigen en elkaars kracht.
Verbind u met verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons leven en bouw er actief aan mee.
Voor dit soort optimisme willen wij de gemoederen graag verhitten.
 
Geïnspireerd door de Mahatma Gandhi, zei Barack Obama: “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.” (Verandering komt niet als wij wachten op een andere persoon of een andere tijd. Wij zijn degenen op wie wij hebben gewacht. Wij zijn de verandering die wij zoeken.)
 
Dit is een uitnodiging aan U. Laat uw stem horen in de dialoog over hoe optimisme vorm te geven en word actief om de principes in de dagelijkse praktijk te brengen!
 
  
AGENDA
 
Op dinsdag 20 januari 2009 om 19 u op de zetel van onze vereniging, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Watermael-Bosvoorde, stelt de Heer Willy Selis ons de tweede van zijn zes lezingen over de muziek.: "Johann Sebastian Bach, de vader van de harmonie... en meest gespeelde componist ter wereld." Na deze voordracht  die ongeveer anderhalf uur zal duren, drinken we samen een glaasje op het optimisme. Bijdrage: 10 euro  - 50 euro voor de zes voordrachten  - 50% korting voor studenten tot 25 jaar - te betalen op de rekening 735-0127553-83 van de Optimistenbond met de vermelding 'Muziek + datum van de voordracht + uw telefoonnummer of uw e.mailadres'. Inlichtingen: info@optimistenbond.be - 0475.53.53.83
 
Op dinsdag 3 februari om 19 u 30 ter zetel van de Optimistenbond Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel een voordracht van de Heer Wally Struys, professor aan de Koninklijke Militaire School over " De Europese defensie-economie: stop ermee of doe voort." Na de voordracht, nemen we samen een glaasje op ons optimisme.
Bijdrage tot de kosten: 10 euro ( 5 euro voor de studenten tot 25 jaar) te storten op de rekening ummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
Op zaterdag 14 februari om 14 u op de Muntplein « Brussels in Love », feest van de liefde en de vriendschap. Duizenden ballons gaan om 15 u de lucht in. Informatie : www.brusselsinlove.com
 
« DE OPTIMIST »
 
Weldra wordt « De Optimist » de internetkrant van de Optimisten !
 
 
VARIA
 
-         Uw kommentaar, uw kritiek, uw suggesties zijn heel belangrijk voor ons. info@optimistenbond.be
 
-         De « Palet fin » van de « Optimistenbond van het Koninikrijk België by Pierre Marcolini » is verkrijgbaar bij Marcolini op de Zavel (Eerste verdieping)
 
 
Namens de raad van bestuur van de Optimistenbond van het Koninkrijk België
 
Met vriendelijke groeten.
 
Katharina Müllen
Voorzitster
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved