Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20090131 Bedenkingen voor een optimistische week

« Geluk hangt niet af van wie je bent of van wat je hebt. Het hangt alleen af van wat je denkt. » (Dale Carnegie)
 
«  Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. » (Marc-Aurèle)
 
« Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt. » (Immanuel Kant)
 
« Nurture your mind with great thoughts, for you will never go higher than your thoughts. » (Benjamin Disraeli)
 
« Nessun piacere è di per se stesso un male: però i mezzi per procurarsi certi piaceri arrecano molti più tormenti che piaceri. » (Epicuro)
 
 
NIEUWIGHEDEN OP DE WEBSITE WWW.OPTIMISTENBOND.BE
 
We hebben een nieuwe rubriek « News » op de website gebracht waarbij onze leden regelmatig op de hoogte kunnen gehouden worden van wat we in de vereniging aan ‘t doen zijn.
 
Indien U op de website op « Uitnodiging » klikt, kan U er ook voor zorgen dat uw vrienden en kennissen informatie zouden krijgen van de Optimistenbond
 
SMART
 
We hebben destijds twee SMARTjes bekleed die Daimler-Benz ons respektievelijk voor één jaar en zes maanden had geleend.
 
Deze termijnen zijn nu verstreken en we hebben de wagens dus jammer moeten terugbrengen.
 
Daimler-Benz stelt de wagens nu te koop.
Het gaat nl. om een Smart Hybrid Drive coupé 52 kw benzine van 20.06.2008 – 6020 kms – nieuwprijs : 14.459 euros (incl.BTW) - verkoopprijs : 10.999 euros (incl.BTW) en om een Smart coupé 52 kw benzine van 02.04.2007 – 20.230 kms – nieuwprijs : 11.745 euros (incl.BTW) – verkoopprijs : 8.250 euros (incl.BTW)
Fotos op onze website in ‘Galerij' – bijkomende inlichtingen : aurelie.capouillez@daimler.com
 
Indien deze wagens aan een lid van de Optimistenbond worden verkocht die bereid is ze bekleed te laten zoals ze zijn, zijn we graag bereid gedurende één jaar 50 euro per maand en per auto te betalen.
 
AGENDA
 
Op dinsdag 3 februari om 19 u 30 ter zetel van de Optimistenbond Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel een voordracht van de Heer Wally Struys, professor aan de Koninklijke Militaire School over " De Europese defensie-economie: stop ermee of doe voort." Na de voordracht, nemen we samen een glaasje op ons optimisme.
Bijdrage tot de kosten: 10 euro ( 5 euro voor de studenten tot 25 jaar) te storten op de rekening nummer 735-0127553-83 van onze vereniging.
 
Op woensdag 11 februari van 18 tot 20 u, de maandelijkse 'Drink' van de Optimistenbond op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. Met deze kleine informele recepties wensen wij aan de leden de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten en ook aan een lid de kans geven om één of ander menslievend ontwerp zeer bondig voor te stellen.
Een bijdrage tot de kosten van 5 euro wordt gevraagd, te betalen op de rekening 735-0127553-83met de vermelding "Drink 11.02".
 
Op zaterdag 14 februari om 14 u op de Muntplein « Brussels in Love », feest van de liefde en de vriendschap. Duizenden ballons gaan om 15 u de lucht in. Informatie : www.brusselsinlove.com
 
 
VARIA
 
-         De « Palet fin » van de « Optimistenbond van het Koninikrijk België by Pierre Marcolini » is verkrijgbaar bij Marcolini op de Zavel (Eerste verdieping)
 
-         Tot 28 fevruari zal de onze Parfum per doos van 12 flessen (270 euro incl.BTW + 15 portkosten – U krijgt een factuur) verkocht worden ten gunste van drie verenigingen Greet Rouffaer, de Samaritaine en Jamais sans Toit. (info@optimistenbond.be)
 
-         Binnen de komende weken, zal in Utrecht de Optimistenbond van het Koninkrijk der Nederlanden worden opgericht.
 
-         In mei a.s., zal ook de Liga Optimistov Slovenije worden opgericht.
 
-         Andere verenigingen naar het beeld van onze Optimistenbond zullen ook het leven zien in verscheidene andere landen.
 
-         Binnen enkele maanden zullen alle leden van de Optimistenbond en van de
de zusterverenigingen een exclusieve toegang krijgen tot een internetsysteem « Optimistan ». Optimisten Zonder Grenzen maakt er werk van.
 
   -     Onze beste dank aan de leden die hun lidgeld voor 2009 hebben vereffend.
 
-         Uw kommentaar, uw kritiek, uw suggesties zijn heel belangrijk voor ons.Toch willen wij er U op wijzen dat we niet willen wachten tot alles perfekt is, alvorens te ondernemen, omdat we in zulks geval nooit iets zouden ondernemen.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Namens de raad van bestuur,
 
Katharina Müllen
Voorzitster
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved