Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20090205 Bedenkingen voor een optimistische week

 
« In een waardevol gesprek, is het spreken het gevolg van het luisteren. » (Marcel Derkse)

« Plutôt que de nous poser la question de savoir comment sortir de la crise, interrogeons nous sur le monde et les valeurs que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants.» (Luc Simonet)

« Fantasie haben heisst nicht, sich etwas auszudencken, es heisst, sich aus den Dingen etwas zu machen. » (Thomas Mann)
 
« It's amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. » (Harry S.Truman)
 
« L'uomo è il principio delle azioni. » (Aristotele)
 
AGENDA
 
Op woensdag 11 februari van 18 tot 20 u, de maandelijkse 'Drink' van de Optimistenbond op de zetel van de vereniging Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. Met deze kleine informele recepties wensen wij aan de leden de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten en ook aan een lid de kans geven om één of ander menslievend ontwerp zeer bondig voor te stellen.
Een bijdrage tot de kosten van 5 euro wordt gevraagd, te betalen op de rekening 735-0127553-83met de vermelding "Drink 11.02". Deze keer, zal Luc Simonet een woordje zeggen over de evolutie van onze vereniging alsook over de verhouding tussen de optimistenbond en de internationale vereniging Optimisten zonder Grenzen.
 
Op zaterdag 14 februari om 14 u op de Muntplein « Brussels in Love », feest van de liefde en de vriendschap. Duizenden ballons gaan om 15 u de lucht in. Informatie : www.brusselsinlove.com
 
BRUSSEL-PARIJS-DAKAR-NO OIL
 
Onze vereninging is de sponsor van het fantastisch ontwerp van Xavier van der Stappen :
 
 
NIEUWIGHEDEN OP DE WEBSITE WWW.OPTIMISTENBOND.BE
 
We hebben een nieuwe rubriek « News » op de website gebracht waarbij onze leden regelmatig op de hoogte kunnen gehouden worden van wat we in de vereniging aan ‘t doen zijn.
 
Indien U op de website op « Uitnodiging » klikt, kan U er ook voor zorgen dat uw vrienden en kennissen informatie zouden krijgen van de Optimistenbond
 
 
SMART
 
We hebben destijds twee SMARTjes bekleed die Daimler-Benz ons respektievelijk voor één jaar en zes maanden had geleend.
 
Deze termijnen zijn nu verstreken en we hebben ze dus jammer moeten terugbrengen.
 
Daimler-Benz heeft de wagens te koop gesteld en de eerste is reeds verkocht aan een lid van onze vereniging. Er blijft dus nog een Smart coupé 52 kw benzine van 02.04.2007 – 20.230 kms – nieuwprijs : 11.745 euros (incl.BTW) – verkoopprijs : 8.250 euros (incl.BTW)
Fotos op onze website in ‘Galerij' – bijkomende inlichtingen : aurelie.capouillez@daimler.com
 
De Optimistenbond zal gedurende een heel jaaar 50 euros per maand betalen aan de twee eigenaars voor zover ze hun auto in de kleur van onze vereniging laten.
 
 
VARIA
 
-         De « Palet fin » van de « Optimistenbond van het Koninkrijk België by Pierre Marcolini » is verkrijgbaar bij Marcolini op de Zavel (Eerste verdieping)
 
-         Tot 28 fevruari zal de onze Parfum per doos van 12 flessen (270 euro incl.BTW + 15 portkosten – U krijgt een factuur) verkocht worden ten gunste van drie verenigingen Greet Rouffaer, de Samaritaine en Jamais sans Toit. (info@optimistenbond.be)
 
-         Binnen de komende weken, zal in Utrecht de Optimistenbond van het Koninkrijk der Nederlanden worden opgericht.
 
-         In mei a.s., zal ook de Liga Optimistov Slovenije worden opgericht.
 
-         Andere verenigingen naar het beeld van onze Optimistenbond zullen ook het leven zien in verscheidene andere landen.
 
-         Binnen enkele maanden zullen alle leden van de Optimistenbond en van de
de zusterverenigingen een exclusieve toegang krijgen tot een internetsysteem « Optimistan ». Optimisten Zonder Grenzen maakt er werk van.
 
   -     Onze beste dank aan de leden die hun lidgeld voor 2009 hebben vereffend.
 
-         Uw kommentaar, uw kritiek, uw suggesties zijn heel belangrijk voor ons.Toch willen wij er U op wijzen dat we niet willen wachten tot alles perfekt is, alvorens te ondernemen, omdat we in zulks geval nooit iets zouden ondernemen.
 
 
Ik wens U een prettig w.e. toe.
 
Namens de raad van bestuur,
 
Katharina Müllen
Voorzitster
 
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved