Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20070923 Bedenking voor een optimistische week

« Kies je woorden goed, want zij zijn het die de wereld rondom je scheppen » (Navajos bedenking)

« Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure »
(Pensée Navajos)

Rappel van onze toekomstige events (zie détails op het"agenda" van de website www.optimistenbond.be)
- Zondag 23 september om 14 u 30: bezoek van het kasteel te Hingene en concert van het Argandi trio en Anne Guerguel.
- Dinsdag 25 september om 19 u 30: voordracht van Rudy Aernoudt te Gent.
- Donderdag 4 oktober om 19 u 30: concert van Leonid Kerbel en Andrew Wise op het Koninklijk Conservatorium te Brussel.
- Donderdag 11 oktober om 20 u: voordracht van Jacques Salomé in het Koninklijk Conservatorium de Brussel over "Et si nous apprenions à être heureux"
- Woensdag 28 november om 19 u 30: voordracht van Professor Philippe van den Bosch de Aguilar in de Universitaire Stichting over "Vieillir avec optimisme", in samenwerking met de v.z.w. A.S.E.V.
- Donderdag 13 december om 19 u 30: voordracht van Thibaut Vincent in de Universitaire Stichting "Osez entreprendre".

Teneinde de organisatie van de events te vergemakkelijken, verzoeken wij U U zo spoedig mogelijk in te schrijven.
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved