Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20090918 Bedenkingen voor een optimistische week


« We mogen de kracht van de geest nooit onderschatten. Het vermogen tot succes schuilt in iedereen. » (Wilma Rudolph)
« Qu'importe que tout soit bien, pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous. » (Condorcet)
« Ruhm und Reichtum ohne Verstand sind ein unsicherer Besitz. » (Demokrit)
« Make the best of what happens next. It would be quite ridiculous to make the worst of it. » (Harry Palmer)
« Impossibile è une parola che si trova solo nel vocabolario degli stupidi. » (Napoleone Bonaparte)
« Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. » (Indien U het Latijns citaat op Google brengt, krijgt U meteen de vertaling)
 
MUZIEK GEEFT EEN ZIEL AAN ONS HART EN VLEUGELS AAN DE GEDACHTE (Plato)
http://www.youtube.com/watch?v=NGtS2-a4CBI&feature=related (Bob Sinclar : Together !)
OPTIMISTENBOND- JONGEREN VAN HET KONINKRIJK BELGIË
Indien je tussen 18 en 28 bent, dynamisch en enthousiast, indien je waar dan ook wil meewerken aan de oprichting van een jongeren-afdeling van de Optimistenbond , neem dan kontakt op (info@optimistenbond.be)
OPTIMISTISCHE VRIENDENGROEPEN

Verscheidene groepen werden reeds opgericht of zijn in oprichting. De bedoeling is dat de leden van onze vereniging die het wensen, samen met hun vrienden en kennissen, al dan niet leden van de vereniging, een groep zouden samenstellen die functioneert volgens enkele zeer eenvoudige principes : de groep bestaat uit 12 personen ; die echt gelukkig zijn om mekaar 12 keer per jaar te ontmoeten ; in alle vrijheid en op de manier die ze zelf bepalen ;elk lid van de groep organiseert één jaarlijkse bijeenkomst zoals hij of zij dat zelf wil ; elk lid van de groep woont minstens 8 van de 12 bijeenkomsten bij ; elke maand stelt de Optimistenbond aan alle groepen een onderwerp voor reflectie voor ; de woordvoerder van elke groep stuurt een synthese naar de Optimistenbond van maximum 12 regels ; de Optimistenbond stuurt vervolgens en algemene samenvatting van eveneens 12 regels naar alle groepen ; drie maal per jaar kan de groep een gezamenlijke bijeenkomst met een andere groep organiseren, liefst met een groep van een andere regio. Indien U een groep wenst samen te stellen, laat ons dan gewoon de namen van de leden van uw groep kennen, indien mogelijk met hun e.mailadres.

NIEUWS VAN ‘OPTIMISTEN ZONDER GRENZEN'
Hoe dikwijls spreken we niet, en terecht trouwens, over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar wie spreekt over zijn plichten? Anne de Ligne, vice-voorzitster van Optimisten Zonder Grenzen, zal eerstdaags een groep vooraanstaande filosofen samenbrengen die zullen nadenken over het nut van een Universele Verklaring van de Plichten van de Mens.
AGENDA
Nu zondag 20 september 2009 van 10 tot 19 u, zal de Optimistenbond aanwezig zijn op 'Landelijk Brussel' Paleizenplein te Brussel. Dit is een feestelijke actie van burgers die de nadruk legt op duurzame ontwikkeling en positieve economie. Breng een dag door op het platteland: landelijk decor, boerderijdieren, herberg, muziekkiosk, fanfare, biologische markt, grote picknick op meer dan 1000 m² grasveld, markt met ambachtslui, informatiestands rond duurzame ontwikkeling, speelveld, animaties voor kinderen...
 
Voor de andere aktiviteiten zie www.optimistenbond.be – agenda
Prettig w.e.
 
               Katharina Müllen                                               Luc Simonet
Voorzitster Optimistenbond van het                                    Voorzitter
               Koninkrijk België                                    Optimisten Zonder Grenzen  
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved