Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20091023 Bedenkingen voor een optimistische week

Als iedereen de top zou bereiken, werd het een saaie boel in het dal. (Alexander Pola)

Que l'importance soit dans ton regard, pas dans la chose regardée. (André Gide)

Man Muss nicht handeln aus Gehorsamkeit gegen einem Menschen, wo man es aus einem inneren Beweggrunde tun konnte. (Immanuel Kant)

He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire. (Winston Churchill)

Gli uomini che ragionano sempre non fanno la storia. (Giovanni Gentile)

Ama et fac quod vis. (Augustinus)
(Indien U het Latijns citaat op Google brengt, krijgt U meteen de vertaling)

NIEUWE LEDEN

Onze vereniging telt nu 3000 leden. Het is de bedoeling dat we spoedig het aantal van 10.000 zouden bereiken.
Wie nu lid wil worden mag voor 2009 zijjn lidgeld tot 25% beperken voor zover het lidgeld van 2010 meteen vereffend wordt. Het gewoon lidgeld bedraagt 30 euro (btw inbegrepen) voor de natuurlijke personen, 10 euro voor de studenten en 100 euro voor de rechtspersonen te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de vzw Optimistenbond.

MEDEWERKINGEN
 
Wij zijn steeds bereid de evenementen die andere verenigingen organizeren aan te kondigen voor zover er een voldoende coherentie bestaat met onze doelstelling.
 
AGENDA
 
Op zaterdag 24 oktober om 20u00 in het Paleis voor Schone Kunsten Groots Concert voor "De Vrienden van Zuster Emmanuelle": concerto nr 4 van Beethoven met Jean-Claude Vanden Eynden, piano - Universele Requiem van Robert Janssens met "La Badinerie", gemengd koor o.l.v. Daniel Lipnik, kinderkoorprocessie met kaarsen op Herdersliederen van Henri Seroka en "L'Hiver", gedicht van Théophile Gauthier, muziek van Olivier dos Santos, olv. Philippe Lambert. Het Brussels Capital Orchestra en de koren zijn onder leiding van Robert Janssens. Ingangskaarten : Cat.1: 60 Ä; Cat.2: 50 Ä; Cat.3: 40 Ä; Cat.4: 30 Ä. Korting van 3 Ä voor de leden van de Optimistenbond en van 50% voor kinderen tot 12 en gehandicapte personen. Reservatie: Paleis voor Schone Kunsten -02.507.82.00. Vermelden dat U lid bent van de Optimistenbond.
 
Van vrijdag 13 tot zondag 15 november 2009, geeft Dr G.Bakx een weekend seminarie over « De strategie van het geluk ». Nog enkele plaatsen beschikbaar. Informatie: gelukkigerleven@gmail.com – Gert Cluyts : 0479.86.71.56
 
Op maandagen 16 - 23 - 30 november en 7 - 14 december 2009 om 20 u, geeft Dr Gerbert Bakx in het Begijnhof te Diest de tweede reeks van vijf bij elkaar horende avonden over "De strategievan het geluk ". Deelnemers schrijven zich dus in voor de vijf avonden.
Bijdrage: 75 euro voor de vijf avonden - Voor de leden van de Optimistenbond: 60 euro. Inschrijvingen en informatie: Gert Cluyts - gert.cluyts@gmail.com - info: Dr.G.Bakx 016.25.61.17 - g.bakx@skynet.be
 
Op woensdag 9 december 2009 om 20u00 ter zetel van de Optimistenbond, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel, een concert van Evelyne Bohen. Meer details volgen.
 
 
Prettig w.e.
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved