Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20091224 Bedenkingen voor een optimistisch Kerstfeest

Jezelf gelukkig maken of ongelukkig maken. Het is maar waar je je energie aan besteedt. (Olaf Hoenson)
 
Sans famille, l'homme, seul au monde, tremble dans le froid. (André Maurois)
 
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. (Albert Einstein)
 
Poverty is unnecessary. (Muhammad Yunus)
 
Dietro ogni problema c'è un'opportunità. (Galileo Galilei)
 
Muchos creen que tener talento es una suerte, nadie que la suere puede ser cuestion de tener talento. (Jacinto Benavente)
 
Dum spiro, spero.
 
ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG JAAR 2010
 
http://www.2010ptimist.be/laligue/

U kunt deze wensenkaart personalizeren en naar uw vrienden opsturen.
 

DE OPTIMISTENBOND IS GEEN POLITIEK FORUM
 
De vraag is of men aan politiek zou doen indien men aan de Voorzitters van de Kamer der Vertegenwoordigers en van de Senaat zou voorstellen de vertalingen van het Nederlands naar het Frans en vice-versa af te schaffen en aan alle parlementsleden een goede Assimil te schenken ?
 
 
AGENDA
 
Op vrijdag 5 februari 2010 om 19u, sluit de Optimistenbond zich aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel en bij de Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord Dans voor de Nationale Startavond Dag van het deeltijds Kunstonderwijs - Verdi-Keurmerkprijs 2010 voor compositie. Gotische zaal Stadhuis Brussel Grote Markt. Gratis inkom. Leeuweningang. Reservatie verplicht via info@optimistenbond.be. Een receptie wordt U aangeboden.

Tot 3 januari 2010 geeft Franco Dragone, erelid van onze vereniging, in Vorst Nationaal een nieuw spektakel KDO ! La vie est belle, maar het gaat zo snel ! Vergeet de barre tijden en laat u meevoeren doorheen de wereld van acrobaten in een groots schouwspel van kleuren en plezier! http://www.kdoshow.be/nl/index.html. Denk eraan te vermelden dat u lid bent van de Optimistenbond ! U krijgt dan een korting van 15%.
SAMENWERKINGEN
Wij zijn steeds bereid samenwerkingen op te bouwen met andere verenigingen. Wij verwachten dus heel graag uw voorstellen.
 
EINDEJAARSGESCHENKJES
Voor uw eindejaarsgeschenken, hebben we enkele ideetjes voor U : een mooie paraplu met de vermelding in beide landstalen ‘Wat een mooie regendag', een sfeerparfum, manchetteknoppen met de logo van onze vereniging… alles aan 20 euro. Fotos van deze geschenkjes op de website www.optimistenbond.be – Shoptimist.
 
LIDGELD 2010
 
Natuurlijke personen
- Jaarlijks gewoon lidgeld                                                                   30 euro
- Jaarlijks lidgeld voor de studenten tot 25 jaar                                    10 euro
- Jaarlijks lidgeld “Beschermend lid”                                                    75 euro
 
Rechtspersonen
- Gewoon jaarlijks lidgeld                                                                  100 euro
- Jaarlijks lidgeld voor een beschermend lid                                        250 euro
 
Men kan ook een eenmalig lidgeld als “Eeuwige Optimist” vereffenen:
Als natuurlijke persoon
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige Optimist »                                         300 euro
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige beschermende Optimist »                  750 euro
Als rechtspersoon
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige Optimist »                                       1000 euro
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige beschermende Optimist »                 2500 euro
       
te betalen op rekening 310-1755400-77 of 735-0127553-83 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel.
                                                                                                     
Deze bedragen zijn BTW inclusief. Op aanvraag, ontvangt U een factuur.
 
Niemand moet zich voor een geldkwestie uitgesloten voelen. Indien het bedrag van het lidgeld een probleem is, betaal dan maar wat u kunt, was het maar de symbolische euro.
 
Indien U na 1 juli 2009 lid geworden bent, mag U van uw lidgeld 2010 het prorata temporis ongebruikte gedeelte aftrekken.
 
Zalig Kerstfeest en gelukkig jaar 2010.
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved