Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20091231 Bedenkingen voor een optimistisch jaar

GELUKKIG JAAR 2010
 
http://www.2010ptimist.be/OBKB/

U kunt deze wensenkaart personalizeren en naar uw vrienden opsturen.
 
http://www.2010ptimiste.be/laligue/

Vous pouvez personnaliser cette carte voeux et l'envoyer à vos amis. 

Durf waar je naar verlangt. (George Robbert Gissing)
 
Dans ma vie, des chefs, j'en ai connu beaucoup. Il y a ceux qui pensent et qui ne savent que penser. Il y a ceux qui comptent et qui ne savent que compter, il y a ceux qui ordonnent et qui ne savent qu'ordonner. Et il y a ceux qui entraînent… et c'est toujours à ceux-là que sourit la victoire. (Louis Lyautey)
 
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. (Albert Einstein)
 
The fool who persists in his folly will become wise. (William Blake)
 
El que tiene fe en si mismo, no necesita que los demas crean en él. (Miguel de Unamuno)
 
Se curare sempre non si puo, consolare sempre si deve. (Cesare Frugoni)
 
Saepe premente Deo, fert Deus alter opem. (Publius Ovidius)
 

DE OPTIMISTENBOND IS GEEN POLITIEK FORUM
 
Verleden week hebben wij aan de Voorzitters van de Kamer der Vertegenwoordigers en van de Senaat voorgesteld de vertalingen van het Nederlands naar het Frans en vice-versa af te schaffen en aan alle parlementsleden een goede Assimil te schenken ? We hebben verscheidene heel positieve reacties gekregen op deze suggestie. Wij denken dat onze politici het voorbeeld van openheid zouden moeten geven en de taal van de andere gemeenschap zouden moeten leren. Zou men dit RESPECT kunnen noemen?
 
HET OPTIMISME STAAFT OP WAARDEN en nl.op de gedachte van Emmanuel Kant luidens dewelke we zodanig moeten handelen dat de wereld niet wordt gestoord indien iedereen handelde zoals wij het doen.
 
In 2009, hebben de leden van de Optimistenbond bijgedragen tot het tot stand komen van een nieuwe Staat van Bewustzijn, nl. op het gebied van de bescherming van de planeet :
 
http://www.dailymotion.com/video/x9gs7w_au-quotidien-de-la-rtb_news
 
http://yacast.dailymotion.com/video/xbf445_reportage-au-quotidien-rtbf-coptoca_lifestyle
 
HET LAATSTE NIEUWS
 
De statuten van de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen, overkoepelende vereniging waarvan nl. de Optimistenbond van het Koninkrijk België afhangt, werden door de Minister van justitie goedgekeurd en zijn op 29 december jl. verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
AGENDA
 
Tot 3 januari 2010 geeft Franco Dragone, erelid van onze vereniging, in Vorst Nationaal een nieuw spektakel KDO! La vie est belle, maar het gaat zo snel! Vergeet de barre tijden en laat u meevoeren doorheen de wereld van acrobaten in een groots schouwspel van kleuren en plezier! http://www.kdoshow.be/nl/index.html. Denk eraan te vermelden dat u lid bent van de Optimistenbond ! U krijgt dan een korting van 15%.
 
Op vrijdag 5 februari 2010 om 19u, sluit de Optimistenbond zich aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel en bij de Hoofdstedelijke Academie Muziek Woord Dans voor de Nationale Startavond Dag van het deeltijds Kunstonderwijs - Verdi-Keurmerkprijs 2010 voor compositie. Gotische zaal Stadhuis Brussel Grote Markt. Gratis inkom. Leeuweningang. Reservatie verplicht via info@optimistenbond.be. Een receptie wordt U aangeboden.
 
SAMENWERKINGEN

Wij zijn steeds bereid samenwerkingen op te bouwen met andere verenigingen. Wij verwachten dus heel graag uw voorstellen.

EINDEJAARSGESCHENKJES

Voor uw eindejaarsgeschenken, hebben we enkele ideetjes voor U : een mooie paraplu met de vermelding in beide landstalen ‘Wat een mooie regendag', een sfeerparfum, manchetteknoppen met de logo van onze vereniging… zelfde prijs voor elk produkt: 20 euro. Fotos van deze geschenkjes op de website www.optimistenbond.be – Shoptimist.

LIDGELD 2010
 
Natuurlijke personen
- Jaarlijks gewoon lidgeld                                                                   30 euro
- Jaarlijks lidgeld voor de studenten tot 25 jaar                                    10 euro
- Jaarlijks lidgeld “Beschermend lid”                                                   75 euro
 
Rechtspersonen
- Gewoon jaarlijks lidgeld                                                                  100 euro
- Jaarlijks lidgeld voor een beschermend lid                                        250 euro
Men kan ook een eenmalig lidgeld als “Eeuwige Optimist” vereffenen:
Als natuurlijke persoon
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige Optimist »                                         300 euro
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige beschermende Optimist »                  750 euro
Als rechtspersoon
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige Optimist »                                       1000 euro
- Eenmalig lidgeld als « Eeuwige beschermende Optimist »                 2500 euro
       
te betalen op rekening 310-1755400-77 of 735-0127553-83 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel.
                                                                                                      
Deze bedragen zijn BTW inclusief. Op aanvraag, ontvangt U een factuur.
 
Niemand moet zich voor een geldkwestie uitgesloten voelen. Indien het bedrag van het lidgeld een probleem is, betaal dan maar wat u kunt, was het maar de symbolische euro.
 
Indien U na 1 juli 2009 lid geworden bent, mag U van uw lidgeld 2010 het prorata temporis ongebruikte gedeelte aftrekken.
 
Gelukkig jaar 2010.
 
Ps : Indien U onze berichten niet meer wenst of liever in ‘t Frans krijgt, stuur ons een mailtje info@optimistenbond.beinfo@liguedesoptimistes.be
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved