Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20071014 Bedenkingen voor een optimistische week

« The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy » (Martin Luther King Jr - 1929- 1968)

 

Geachte,

Hierna het laatste nieuws betreffende de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België:


1. De Heer J. van Ypersele, kabinetschef van Z.M. de Koning, schrijft ons dat de Vorst onze gevoelens van gehechtheid aan de monarchie en aan de eenheid van het land en die ons tot onze onderneming hebben aangezet met dank ten zeerste heeft gewaardeerd.2. Op zondag 23 september 2007 organiseerde de Antwerpse Optimistenbond van het Koninkrijk België een schitterend concert in de kasteel te Hingene.3. Op dinsdag 25 september ontving de Oost-Vlaamse Optimistenbond van het Koninkrijk België te Gent onze vriend Rudy Aernoudt.

 


4. Op 4 oktober, vierde onze vereniging zijn tweede verjaardag in het Conservatorium te Brussel met een heel mooi concert van Leonid Kerbel en Andrew Wise onder de Hoge Bescherming van Z.K.H. Prins Filip.


5.
De voordracht die Jacques Salomé ons op 11 oktober in het Koninklijk Conservatorium heeft aangeboden werd, naar mijn mening, door een talrijke opkomst, ten zeerste geapprecieerd.


6. We bereiden een grote publiciteitscampagne voor onder het thema “België, Rijk der Optimisten” en “Brussel, Hoofdstad van het Optimisme”.

 

7. We leggen contacten met de universiteiten teneinde een wetenschappelijke grondslag te geven aan het optimisme.

 

8. We wensen ook de contacten met de jongeren te versterken.

 

9. Onze vereniging moet een open vereniging zijn en blijven. Aarzel dus nooit om ons uw bemerkingen, kritiek en suggesties mede te delen.

 

10.  Indien we de mentaliteiten in ons land wensen te wijzigen, is het belangrijk dat we spoedig heel talrijk zijn. Spreek dus over onze vereniging met uw vrienden en kennissen en stuur hen de bijgaande aansluitingsdocumenten.

 

11. Weldra zult U de wekelijkse bedenkingen ook in “attachment” ontvangen.

 

12. Hierna een bondige samenvatting van hetgeen in twee jaren werd gerealiseerd :

-         Bedenkingen over de filosofie van de vereniging.

-         Het logo van de vereniging.

-         Een brochure ter kennismaking in het Nederlands en in het Frans.

-         De organisatie van provinciale comités : Antwerpse Optimistenbond van het Koninkrijk België;

Ligue hennuyère des Optimistes du Royaume de Belgique; Oost-Vlaamse Optimistenbond….; Ligue namuroise des Optimistes ….

Wie met die provinciale comités wil meewerken is welkom en kan ons gewoon een mailtje sturen op info@optimistenbond.be

-         Organisatie van acht voordrachten in het Nederlands en in het Frans door : Lou van Beirendonck en Lieven Verbrugge; Matthieu Ricard; Rudy Aernoudt; Marianne de Boisredon; Eric-Emmanuel Schmidt; Alain Hubert; Jacques Salomé.

-         Organisatie van vier concerten : Vocamabile; Evelyn Bohen; Anna Guerguel en Argandi trio; Leonid Kerbel en Andrew Wise.

-         First Night of the Optimiste in Gent.

-         Aanwezigheid in de belgische en buitenlandse media ( Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Japan). Zie website.

-         Een sfeerparfum “Optimisme”.

-         Een regenscherm met de vermelding : “Het is een mooie regendag”.

 

13.  Ik zou het even willen hebben over een dilemma voor hetwelke we staan in verband met de organisatie van concerten en voordrachten

We zijn er ons van bewust dat, zelfs indien de bijdrage die we voor het laatste concert en de laatste voordracht hebben gevraagd niet eens de inrichtingskosten dekken, niet iedereen zich een dergelijke uitgave kan veroorloven.

De recepties die we na de evenementen organiseren kosten natuurlijk veel, maar persoonlijk houd ik eraan dat de aanwezigen na het concert of de voordracht, zich nadien kunnen ontmoeten en even napraten in plaats van onmiddellijk weg te gaan.

Graag uw advies over de vraag of het U aangewezen lijkt de receptieformule met champagne en tartare Café Callens (of gelijkwaardige formule) te behouden ofwel of U de voorkeur zou geven aan een eenvoudiger en goedkopere formule.

 

14.  Zoals alle verenigingen heeft de onze ook geldmiddelen nodig om te functionneren. De lidgelden waarvan we het bedrag heel laag willen houden, volstaan uiteraard niet om de kosten te dekken, alhoewel we ons uiterste best doen om de uitgaven zoveel mogelijk te drukken.

Daarom, denk aan onze sfeerparfum voor uw persoonlijke- en zakengeschenken. We kunnen U een doos met 12 flessen parfum met Taxipost bezorgen, samen met een faktuur ten bedrage van 315 euros, btw en portkosten inbegrepen. De bestellingen kunnen per e-mail overgemaakt worden via : info@optimistenbond.be

 

 

Ik wens U een fijne en aangename week toe.

 

 

Luc Simonet

Voorzitter

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved