Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20071019 De bedenking voor een optimistische week

Geachte,

Sta me toe U met optimisme een waarheid als een koe aan te kondigen: indien ieder lid deze week al was het maar één persoon kon overtuigen lid te worden van de Optimistenbond van het Koninkrijk België, zou onze vereniging op het einde van de week tweemaal zoveel leden tellen als vandaag. Ik zou U dan ook kunnen bevestigen wat velen reeds geschreven en gezegd hebben, nl. 
Wij kunnen in deze wereld alles verwezenlijken,  indien we het samen doen!

Hierna vindt U anderzijds de agenda voor de komende weken:
- Op woensdag 28 november om 19 u 30, voordracht in 't Frans van Professor Philippe van den Bosch de Aguilar, gewoon hoogleraar aan de U.C.L., over het thema « Vieillir dans l'optimisme ! » op de Universitaire Stichting, Egmontstraat, 11 te 1000 Brussel, in samenwerking met de v.z.w. A.S.E.V.

Bijdrage tot de kosten : 20 euros voor de niet-leden en 10 euros voor de leden van de ASEV of van de Optimistenbond van het Koninkrijk België, te vereffenen per overschrijving op de bankrekening nummer 310-1755400-77 van onze vereniging met de vermelding "Voordracht Vieillir dans l'optimisme + uw naam + indien mogelijk uw telefoonnummer of uw e.mailadres".
- Op maandag 3 en dinsdag 4 december, tweedaagse conferentie over de: 'Innovatie in het onderwijs: verhoging van het welZIJN van onze kinderen' - Provinciehuis Leuven
Sprekers delen hun ervaringen bij Belgische, Nederlandse en Britse kinderen. Tijdens de workshops ervaar en geniet je zelf. In het Onderwijs Café exploreer je hoe je een positieve bijdrage levert aan het welZIJN van kinderen. Maak het verschil. Voor meer informatie en inschrijvingen, zie bijlage of www.kidswellbeing.org/activiteiten.php 

- Op donderdag 13 december om 19 u 30, voordracht in 't Frans van Thibaut Vincent, coach en mentor, stichter van Pro Excellentia, over zijn boek « Osez entreprendre… les voies du succès ! » op de Universitaire Stichting, Egmontstraat, 11 te 1000 Brussel.

Bijdrage tot de kosten: 20 euros voor de niet-leden - 10 euros voor de leden  en 5 euros voor de leden tot 25 jaar te vereffenen per overschrijving op de bankrekening nummer 310-1755400-77 van onze vereniging met de vermelding "Voordracht Osez entreprendre + uw naam + indien mogelijk uw telefoonnummer of uw e.mailadres".

Mocht uw onderneming, zoals de Belgische petroleummaatschappij Octaplus, aan aan de leden van de Optimistenbond van het Koninkrijk België een korting wensen toe te staan op haar diensten of producten, kunt U er ons over spreken of ons een emailtje opsturen via info@optimistenbond.be

Tenslotte, vergeet onze sfeerparfum niet voor uw geschenken.

Ik wens U een fantastisch w.e. toe, alsmede een heel mooie week.

                                                    Luc Simonet
                                                      voorzitter

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved