Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20071026 De bedenking voor een optimistische week

« Het leven is ofwel een gewaagd avontuur, ofwel niets » (Helen Keller)

« La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien » (Helen Keller)

Wat nieuws?

- De Luikse Optimistenbond van het Koninkrijk België is zijn bestuurscomité aan 't oprichten op initiatief van Didier Camal (0478.577.077) en we zijn zeer bewust van het werk dat dit betekent.

- Op woensdag 28 november om 19 u 30 op de Universitaire Stichting, Egmontstraat, 11 te 1000 Brussel, in samenwerking met de v.z.w. A.S.E.V., voordracht in 't Frans van Professor Philippe van den Bosch de Aguilar, gewoon hoogleraar aan de U.C.L., over « Vieillir dans l'optimisme ! » Bijdrage tot de kosten : 20 euros voor de niet-leden en 10 euros voor de leden van de ASEV of van de Optimistenbond van het Koninkrijk België te vereffenen per overschrijving op de bankrekening nummer 310-1755400-77 van onze vereniging met de vermelding "Voordracht  Vieillir dans l'optimisme + uw naam + indien mogelijk uw telefoonnummer of uw e.mailadres".

- Op maandag 3 en dinsdag 4 december in het Provinciehuis te Leuven tweedaagse conferentie in 't Nederlands over de: 'Innovatie in het onderwijs: verhoging van het welZIJN van onze kinderen' 
Sprekers delen hun ervaringen bij Belgische, Nederlandse en Britse kinderen. Tijdens de workshops ervaar en geniet je zelf. In het Onderwijs Café exploreer je hoe je een positieve bijdrage levert aan het welZIJN van kinderen. Maak het verschil. Voor meer informatie en inschrijvingen, zie bijlage of
www.kidswellbeing.org/activiteiten.php 

- Sommige politici zijn met het vuur aan 't spelen. We zijn hun gevaarlijke pesterijen beu!

Luc Simonet
Voorzitter

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved