Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20101231 Bedenkingen voor een optimistische week

AL ONZE GELUKSWENSEN…


Beste vrienden, Optimisten of niet,
Namens de leden van de raad van bestuur, wens ik u voor 2011het hart zuiver als kristal, het verstand stralend als de zon, de ziel wijd als het heelal…

Deze mooie formule is van Peter Deunov, diegene van wie Albert Einstein heeft gezegd All the world renders homage to me and I render homage to the Master Petar Deunov from Bulgaria.

 

Taalstrijd: hard schreeuwen met als doel beperkte verstaanbaarheid. (Tim Krabbé)

 

Exister est un fait, vivre est un art. (Frédéric Lenoir)

 

Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. (Friedrich von Schiller)

 

Next to a battle lost, the greatest misery is a battle gained. (Duke of Wellington)

 

Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones dificiles. (Pío Baroja)

 

Vita, orrenda cosa che mi piaci tanto. (Aldo Palazzeschi)

 

Memento audere semper.

 

Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat dat u niet zou begrijpen, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

LIDGELD 2011

 

Hartelijk dank aan onze leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.

 

Indien u een eenmalig lidgeld als Optimist tot in de kist heeft betaald, vindt u uw naam terug op de website ‘Optimisten tot in de kist'. In zulks geval, hoeft u uiteraard geen rekening te houden met de lidgeldoproep die u in bijlage vindt. Hetzelfde geldt voor de leden die zich na 1 november 2010 hebben aangesloten.

 

AGENDA: zie www.optimistenbond.be – agenda

 

De eerste afspraak van het jaar: Op dinsdag 11 januari 2011 vanaf 20u, ontvangt de Brasserie Poelaert, Vier Armenstraat, 2 te 1000 Brussel (ongeveer tegenover het justitiepaleis) de leden van de Optimistenbond en hun vrienden voor een jazz-avond met het Tuesday's Lovers quartet. Reservatie voor het restaurant : 02.511.15.60 – Zij die niet wensen te eten zijn ook welkom vanaf 21u.  Bijdrage:10 euro inclusief drankje.

 

 

NOG EEN BEETJE FILOSOFIE, DIT KAN GEEN KWAAD …


Op gezette tijden is het goed om stil te staan en terug te kijken op je leven. Waarom? Omdat te vaak het leven dat je leidt dag na dag zwaarder, donkerder wordt vanwege allerlei beslommeringen en activiteiten, die elkaar opvolgen zonder iets bij te dragen vanuit spiritueel oogpunt. Beïnvloed door de omringende sfeer vergeten we dat we heel weinig tijd op aarde moeten blijven, en dat we al die materiële verworvenheden, onze titels, onze maatschappelijke positie hier moeten achterlaten.
Je zult zeggen dat iedereen dit weet. Ja, iedereen weet het, maar de meesten vergeten het. En zelfs de leerling van een Inwijdingsschool wordt dikwijls beïnvloed: hij wordt minder opmerkzaam, hij raakt beneveld door het schouwspel van de weelde, door het succes dat hij om zich heen ziet. Daarom is het onontbeerlijk dat hij van tijd tot tijd een pauze inlast om terug te blikken, om na te gaan welke richting hij bezig is in te slaan, met welke activiteiten hij bezig is zich in te laten, en telkens een schifting te maken om slechts het essentiële te bewaren.(Omraam Mikhaël Aïvanhov)

 


LID WORDEN VAN DE OPTIMISTENBOND = BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN BEWUSTZIJN 
zie www.optimistenbond.be   aansluiting

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir par info@liguedesoptimistes.be

Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens jullie een prettige week en nogmaals een formidabel jaar 2011.

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved