Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
MailingLidgeld 2008

Geacht Lid,

Wij hopen dat U de evenementen die onze jonge vereniging in 2007 heeft georganiseerd heeft geäpprecieerd en dat U ons voor het komend jaar opnieuw uw vertrouwen zulk schenken.

Wij hebben mooie projekten voor 2008 en zullen onze aktie over heel België uitbreiden.

Zoals reeds aangekondigd, voorzien wij nl. een tweetalige, spectaculaire en in de context volkomen surrealistische publiciteitscampagne te voeren over het thema "België, Rijk der Optimisten" en "Brussel, hoofdstad van het Optimisme"

De raad van bestuur heeft het lidgeld als volgt vastgesteld:

Natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen:
- Gewoon lidgeld                                                     30 euro
- Lidgeld beschermend lid                                    75 euro
- Student tot 25 jaar                                                10 euro

Vennootschappen
- Gewoon lidgeld                                                    100 euro
- Lidgeld beschermend lid                                    250 euro

Deze bedragen zijn BTW (21%) incl. Op aanvraag krijgt U een faktuur .

Wij willen niet dat de aansluiting bij de vereninging aan iemand zou ontzegd worden wegens geldredenen. Iedere persoon voor wie het bedrag van het lidgeld te belangrijk zou zijn mag lid worden mits betaling van de symbolische euro. Deze situatie zal steeds met de nodige discretie behandeld worden.

Teneinde de acties van de vereniging te kunnen financieren, willen wij een sponsorclub oprichten waarvan de leden samen zullen worden uitgenodigd. Deze leden zullen, indien zij het wensen, de nodige visibiliteit krijgen. Deze club zal zowel voor de natuurlijke personen als voor de rechtspersonen toegankelijk zijn. De jaarlijkse bijdrage tot deze sponsorclub bedraagt 2000 euro btw incl. voor de niet-btw-belastingplichtigen en 2000 euro buiten btw voor de btw-belastingplichtigen.

Het lidgeld of de bijdrage tot de sponsorclub kan worden vereffend op één van volgende rekeningen: 001-4684178-27 of 310-1755400-77 of 647-0184100-84 of 735-0127553-83.

Voor betalingen uit het buitenland: EBAN: BE80 3101 7554 0077 - BIC: BBRUBEBB

Indien U voor het eerst gedurende het laatste kwartaal 2007 lid zijt geworden, blijft het lidgeld dat U betaald heeft geldig tot eind 2008.

Voor uw informatie, worden de rekeningen van de vereniging aan een commissaris, lid van het I'instituut der bedrijfsrevisoren, voorgesteld.

Ik wens U een Zalig Kerstfeest, alsook een zeer optimistisch en gelukkig jaar 2008 toe.

                                                                                              Gaëlle Lefèbvre
                                                                                             Penningmeester 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved