Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20110624 Bedenkingen voor een optimistische week

SCHRIJF JE IN OP WWW.OPTIMISTAN.ORG EN PLAATS JE FOTO !

 

Het vers valt niet ver van de droom. (Karel Jonckheere)

 

Il n'arrive jamais de grands évènements intérieurs à ceux qui n'ont rien fait pour les appeler à eux; et cependant le moindre accident de la vie porte en lui la semence d'un grand évènement intérieur. (Maurice Maeterlinck)

 

Andere die Welt, sie braucht es. (Bertolt Brecht)

 

Science is but an image of the truth. (Francis Bacon)

 

A veces, el silencio es la peor mentira. (Miguel de Unamuno)

 

Impara tutto, vedrai che poi nulla è superfluo. (Ugo di San Vittore)

 

Omnia rerum principia parva sunt. (Marcus Tullius Cicero)

 

Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat dat u niet zou begrijpen, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 


BEDANKINGEN

 

De Club van Optimistan


Hartelijk dank aan de veelvuldige leden van de Optimistenbond die besloten hebben om de beweging te steunen door ook lid te worden van de Club van Optimistan. Dank ook aan de nieuwe leden van de nieuwe Club waarvan de vennootschappen hebben besloten om het lidmaatschap van twee jongeren op zich te nemen. De lijst van de peters van de jongeren zal gepubliceerd worden in het jaarboek van de Club. 

 

Natuurlijk zal de Club ontelbare professionele en private diensten leveren, maar ze wil bovenal een groot avontuur van samenwerking aanbieden, een werk van studie, van reflectie en dialoog, een werk ook van verontwaardiging tegenover alle cynisme, een werk van voorstellen en communicatie, van concrete actie op het terrein. 

De Club van Optimistan zal haar deel nemen in het debat rond politieke, sociale en morele aangelegenheden.  Hij zal alle vormen van apartheid bestrijden. Hij zal bruggen bouwen. Hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij zal niet zwijgen.

 

De eerste Club van Optimistan zal het licht zien in Brussel, de ontmoetingsplaats van twee culturen, de meest kosmopolitische stad ter wereld, de stad waarvan Joe Biden, de Vice-President van de Verenigde Staten, zei dat ze de ware hoofdstad is van de vrije wereld. Ik droom ervan dat deze eerste Club van Optimistan de ontmoetingsplaats zal zijn van alle ideeënstromingen, van alle intelligentsia, ik droom ervan dat deze Club een debatplaats zal worden, samengesteld uit een derde Vlaamstaligen, een derde Franstaligen en een derde anderstaligen, de helft mannen en de helft vrouwen van alle generaties.


Het rapport van de studenten van de V.U.B.


Ik zou ook uitdrukkelijk mijn dankbaarheid willen betuigen aan de tien studenten van het laatste jaar Letteren en Wijsbegeerte sectie Communicatie aan de VUB, die op deze 21ste  juni verslag hebben uitgebracht van een studie van zeer grote kwaliteit die ze onder leiding van prof. Kurt Debaene en zijn assistente Iris voor onze vereniging hebben uitgevoerd. Dit rapport zal binnenkort online beschikbaar zijn.BEDENKING OVER DE ENERGIE VAN ONZE GEDACHTEN
 


Al wat bestaat in het universum is doortrokken van stromen kosmisch leven; elk wezen, elk voorwerp draagt er de sporen van, en deze sporen kunnen worden teruggevonden. Op dezelfde wijze komen er uit de mens gedachten, gevoelens, daden, verlangens, impulsen, plannen en gebeden vrij die in alle richtingen vertrekken: niets verdwijnt.
En niet alleen verspreidt zich alles, maar ook wordt alles geregistreerd en kan op elk moment worden teruggevonden. Het leven dat rondgaat door de ruimte, kan ongeacht waar in het universum worden opgevangen. Als wij daar niet in slagen, komt dat omdat we niet over de geschikte fysieke of psychische apparaten beschikken, maar het is niettemin waar; de golven die door onze gedachten, gevoelens en daden worden voortgebracht, verspreiden zich en we moeten daarmee rekening houden om ervoor te zorgen dat onze gedachten, gevoelens en daden alleen maar weldadige golven voortbrengen. (Mikhaël Omraam Aïvanhov)


AGENDA
 

 

Brussel

Op maandag 27 juni 2011 vanaf 18u30, nodigt de Heer Denis De Schrevel, General manager van Sofitel Brussels Europe, Jourdanplein, 1 te 1040 Brussel, de leden van de Optimistenbond en hun vrienden (max.3) uit op een walking dinner. Samen met een twintigtal chefs – waarvan een aantal met sterren - en wijnmakers uit Alsace, zullen de Sofitel-chefs u bij deze gelegenheid laten kennismaken met hun visie op de gastronomie van gezegde Franse streek. Inschrijvingen : sofitel@tan-dem.be met copie naar info@optimistenbond.be Meer info : http://www.tan-em.be/Newsletters/2011/juin/12/nl/Newsletter.htm

 

Zuid-Frankrijk
Van zaterdag 9 tot zaterdag 16 juli 2011 organiseert de Academie voor Levenskunst een reisseminar naar Zuid-Frankrijk onder leiding van Dr. Gerbert Bakx met verblijf in een sfeervol huis op het landgoed van het kasteel van Béduer, reisleiding en een cursus over de Strategie van het geluk. Bijzondere voorwaarden voor de leden van de Optimistenbond. Meer informatie in bijlage of op www.academievoorlevenskunst.be. Dr.Bakx 016.25.61.17 of g.bakx@skynet of Mia Jansen 0474.58.75.49 of miajansen@skynet.be

 

Ga ook eens de agenda op www.liguedesoptimistes.be. In juli zijn er verscheidene concerten voorzien in het kader van het ‘Festival de l'été mosan'

 

Indien u zich echt elke avond wil vervelen en vooral niemand ontmoeten, noch iets bijleren, ga dan vooral de agenda van de Optimistenbond niet bekijken (www.optimistenbond.be – agenda)

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir par info@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Nog een prettige week. 

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved