Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
MailingBedenkingen

« Het geluk zit in alle kleine dingen van het dagelijks leven, maar je moet het er wel telkens zelf uithalen.» (Confucius)

 
Confucius, de invloedrijkste van alle Chinese denkers, werd in 551 voor .Christus geboren.
Hij stamde uit het adellijke geslacht van de Koeng. Zijn Chinese naam luidde :
Koeng-foe-tse, 'meester uit het geslacht Koeng', in Latijn « Confucius ».


De confuciaanse wijsbegeerte.

De wijsbegeerte van Confucius is de gerichtheid op de mens en op het practische leven.
Ze vertoont geen gesloten geheel van logica, ethica en metafysica.

Gezien het humanistisch karakter, is het ideaal de in alles de juiste maat houdende zoeker,
en niet de wereldvreemde ascetische mens.


De volmaakte deugd, was volgens Confucius : Wat ge zelf niet wenst, doe dat een ander niet.

Staatsmaatschappelijk gezien verheft Confucius zijn stem tegen het zedelijk verval.

De kern van de maatschappelijke leer uit zijn "grote wetenschap".

Wanneer de Ouden de lichtende deugd in het rijk wilden openbaar maken, ordende zij eerst de Staat;
wanneer zij de Staat wilden ordenen, regelden zij tevoren hun huishouding;
wanneer zij hun huishouding wilden regelen, vervolmaakten zij eerst hun eigen persoon;
wanneer zij hun eigen persoon wilden vervolmaken, maakten zij eerst hun hart rechtschapen;
wanneer zij hun hart rechtschapen wilden maken, maakten zij eerste hun gedachten waarachtig;
wanneer zij hun gedachten waarachtig wilden maken, verdiepten zij eerst hun wetenschap.

P.S. Mogen we U vragen onze vereniging aan uw vrienden en kennissen voor te stellen en hen de bijgaande aansluitingsdocumenten door te sturen ?

Met vriendelijke groeten. 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved