Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20111230 Bedenkingen voor een optimistische week

Een Gelukkig 2012 !

 

Beste vrienden,

 

Hoe kan men in deze zeer harde crisisperiode toch optimist zijn, hoor ik vragen? Ik geloof dat deze crisis en de bewustwording die zij ons aanreikt, ons juist tot het grootste optimisme zouden moeten aanzetten.

 

Al van bij de stichting van de Optimistenbond, het was in oktober 2005, een tijd van euforie, heb ik aangekondigd dat de crisis die we weldra zouden meemaken veel meer dan een crisis zou zijn, een ware revolutie die de doodsklok zou luiden van een tijdperk van overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegde vreugde en dat het de hoogste tijd was om een beetje meer vreugde te zoeken in contacten eerder dan in contracten.

 

Anne de Ligne, die thans voorzitster is van de internationale vereniging Optimisten zonder Grenzen, zegt terecht dat deze heilzame revolutie de oude wereld, die we aan het verlaten zijn, zal doen verwelken.

 

Bij nader inzien, verkies ik om het woord ” revolutie” niet langer te gebruiken in deze context. Een beetje in de geest van Désiré Nisard, die ik verderop citeer, geef ik de voorkeur aan een “metamorfose”. Zij alleen zal van aard zijn om een revolutie, die even plots en onverwacht als verschrikkelijk zou zijn, te vermijden.

 

Ik herhaal, te vaak misschien, dat ik onder de indruk blijf van die gedachte van Emmanuel Kant luidens dewelke we zodanig moeten handelen dat de orde van de wereld niet zou verstoord worden indien iedereen handelde zoals wij.

 

Maar indien de gehele wereld zou beginnen leven naar het benijdenswaardig model dat door de westerse wereld is uitgevonden en tot in het extreme toegepast, zou het leven op aarde voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen niet meer mogelijk zijn.  Is het dat echt wat we willen?

 

Ik denk dat wij, die nog in één van de meest welvarende regio's van de planeet leven en die het geluk hebben over een groot aantal briljante geesten te beschikken, de dwingende plicht hebben om een nieuw model uit te vinden, dat, eenmaal toegepast door alle volkeren van de aarde, zou zorgen voor het overleven van de mensheid met respect voor haar nakomelingen en voor de planeet.

 

Namens de raad van bestuur van de Optimistenbond spreek ik de wens uit dat we allemaal de snelle en brutale veranderingen die ons uit een egoïstische onwetendheid aan het rukken zijn zouden aanwenden als een fantastische opportuniteit om onszelf te overtreffen in creativiteit en moed, een opportuniteit om te ontwaken in het optimisme en het begrip van de ware zin van ons leven.

 

Onze gedachten gaan ook uit naar al diegenen die dit eindejaarsfeest in lijden zullen doorbrengen.

 

Met vriendelijke groeten.

  

Luc Simonet

Meer mensen zijn in staat voor een goede zaak te vechten dan goed te zijn. (Siegfried E. van Praag)

 

Il sied au progrès de respecter ce qu'il remplace. (Désiré Nisard)

 

Wer nichts Böses tut, hat damit noch nichts Gutes getan. (Karl Heinrich Waggerl)

 

Why do people spend their time being sad when they could be happy? (Andy Warhol)

 

Sólo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega la hora, sabe estar despierto. (León Daudí)

 

La vita mi procura molte sofferenze. Quelli che non hanno mai provato niente, non possono cantare. (Enrico Caruso)

 

Stultus labor est ineptiarum. (Martialis)

 

Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat dat u niet zou begrijpen, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

LIDGELD 2012
Hartelijk dank aan onze leden die hun lidgeld reeds vereffend hebben.

(zie bijlage)


KRING VAN OPTIMISTAN 

Indien u lid wil worden van de Kring van Optimistan, stuur uw kandidatuur on-line naarwww.kring-optimistan.be  


AGENDA
Op donderdag 12 januari 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be  Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.


EEN BIJZONDER KADO

 

Minister van Staat Mark Eyskens www.eyskens.com


Een CD van Minister van Staat Mark Eyskens met gedichten en teksten door hem voorgelezen: pakkend, pittig, puntig. “Vonken in het halfduister”. 

Uw kerstgeschenk te bestellen bij  Email: info@borgerhoff-lamberigts.be

Tel. 09 268 26 00 Fax: 09 268 26 09
 

Lees ook het nieuwe 40ste boek:  "Mijn Leven. Een reis in de tijd."

Lannoo, reeds aan TWEEDE druk toe

 

en vergeet niet  "De oude prof en de zee”. Een tweespraak over zin en zijn. (vierde druk) ook bij Lannoo.

 

Te koop in de goede boekhandels en via www.lannooshop.be/markeyskens.'


SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS
, faites-le nous savoir par info@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Nog een prettige week en een gelukkig jaar 2012!

 

Luc Simonet,

  Voorzitter. 

 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved