Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120106 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be - www.liguedesoptimistes.be - www.optimistessansfrontieres.org - www.cercle-optimistan.be - www.optimistenzondergrenzen.org - www.kring-optimistan.be

 

Wie zich alleen maar thuis voelt in zijn eigen straat is de ware kosmopoliet, de reiziger par excellence. Hem is de gave der verwondering geschonken. Hem is gegeven wat de kenner onthouden wordt: verrassing. (Godfried Bomans)

 

Tout homme persécute s'il ne peut convertir. A quoi remédie la culture qui rend la diversité adorable. (Alain)

 

Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. (Immanuel Kant)

 

One of the most responsable things you can do as an adult is to become more of a child. (Wayne Dyer)


A nadie se le dio veneno en risa. (Lope de Vega)

 

A mondo non c'è coraggio e non c'è paura, ci sono solo coscienza e incoscienza. La coscienza è paura, l'incoscienza è corragio. (Alberto Moravia)

 

Gloria virtutem tamquam umbra sequitur. (Marcus Tullius Cicero)

 

Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat dat u niet zou begrijpen, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

AANVAARDEN WAT IS…
« Van zodra je gestresseerd geraakt door bepaalde dingen, is het goed je met zachtheid te herinneren dat alles perfect is, dat je er niet het minste aan hadt kunnen veranderen, en dat er een prachtige les uit te leren valt. Als men weet dat alles wat zich voordoet een zin heeft, dat niets toeval is, dat we altijd op de plaats zijn waar we moeten zijn en dat we doen wat we verondersteld zijn te doen, haalt dat veel druk weg, want het is niet langer nodig om een oordeel te vellen.» (Wayne Dyer)

 

Deze gedachte van Wayne Dyer vindt men terug in het taoïsme, het stoïcisme en in de Indische spiritualiteit. 

De essentiële ideeën van het taoïsme vindt men in de  Tao te Ching, een tekst uit de  IIIe eeuw voor  J.-C. en toegeschreven aan Lao Tse. Om in overeenstemming te zijn met de Tao (weg), moet men "niets doen". Door spontaan de impulsen van zijn essentiële natuur te volgen en door zich te  ontdoen van alle indoctrinatie en kennis, kan men er in slagen om de eenheid met de Tao te bereiken en zodoende een mystieke kracht ontdekken. Deze kracht laat toe om alle wereldlijke verschillen te transcenderen, zelfs het verschil tussen leven en dood. Op het socio-politiek niveau, staan taoïsten voor een terugkeer naar een primitieve agrarische samenleving.  

Het stoïcisme is een filosofische school uit het antieke Griekenland, opgericht door Zeno van Citium in 301 voor J.-C. Daarna wordt het een hellenistisch filosofische stroming die eeuwenlang evolueert onder ander met Chrysippus in Griekenland en Cicero, Seneca en Marcus Aurelius in Rome. Deze filosofie streeft wijsheid en geluk door een praktijk van meditatieoefeningen die leiden naar een leven in overeenstemming met de natuur en de rede.

 

DE PERS
Het Duitse magazine Der Spiegel publiceert een artikel over onze beweging:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-76908.html

 

LIDGELD 2012
Hartelijk dank aan onze leden die hun lidgeld reeds vereffend hebben.

(zie bijlage)


KRING VAN OPTIMISTAN

Indien u lid wil worden van de Kring van Optimistan, stuur uw kandidatuur on-line naar www.kring-optimistan.be  

 

AGENDA

Op donderdag 12 januari 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be  Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir par info@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

  
Nog een prettige week. 

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved