Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120406 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be - www.liguedesoptimistes.be - www.optimistessansfrontieres.org - www.cercle-optimistan.be - www.optimistenzondergrenzen.org - www.kring-optimistan.be

 

Alles is onmogelijk als je het maar wil. (Johan Anthierens)

 

Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. (Coluche)

 

Ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das grösste Stück bekommen. (Ludwig Erhardt)

 

If the fool would persist in his folly he would become wise. (William Blake)

 

La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. (Jorge Santayana)

 

Tutta la matematica del mondo non potrà mai supplire la mancanza di genio. (Michelangelo Buonarroti)

 

Hos successus alit ; possunt quia posse videntur. (Vergilius)

 

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

 

De tocht van 1000 mijl begint met de eerste stap. (Lao Tse)

 

We zijn op de wereld om elkaar te helpen. (Marcus Aurelius)

 

NIEUW PARTENARIAAT


Het is me een bijzonder genoegen u te mogen melden dat de Optimistenbond in de toekomst met het Centrum voor Europese Cultuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten zal samenwerken. Sinds twee jaar heeft onze vereniging tot onze grote vreugde ook met de Collège Belgique van de Académie Royale de Belgique een soortgelijk samenwerkingsakkoord afgesloten.

 

AGENDA

Op zondag 22 april 2012 sluit de Optimistenbond zich aan bij het Vlaams Instituut voor Geschiedenis ter gelegenheid van de erfgoeddag georganiseerd door de erfgoedkoepel Faro. In en rond het Paleis der Academiën gaan vier rondleidingen door met als thema "Helden in de Academie". Aan de hand van het beeldhouwwerk ter plaatse en de aanwezige bustes leidt Hans Rombaut de belangstellenden rond in de tuin en in het Paleis der Academiën met aandacht voor een aantal grote figuren uit onze nationale geschiedenis die er een plaats kregen en met de geschiedenis van de beeldhouwkunst, voornamelijk in de 19de eeuw.

Komen o.m. aan bod: de beelden in de tuin langs de kant van de Regentlaan, Victor Horta, Adolphe Quetelet, Auguste Rodin en Constantin Meunier, Andreas Vesalius, Gerard Mercator, Orlandus Lassus, François Joseph Gossec, Jan Frans Willems, Henri Verbraecken, Plateau, Gallait, Willem Geefs en vele anderen.

Er zijn rondleidingen om 10, 12, 14 en 16 uur, telkens aan de hoofdingang van het Paleis der Academiën (langs de zijde van het Koninklijk Paleis).

Voor inlichtingen contacteert u hans.rombaut@kvab.be  of tel. 02 550 23 59.

Deelname is gratis

Op donderdag 26 april 2012 van 9u00 tot 19u00, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij “Jump Forum” voor een studiedag over het thema « Time to change ! How to break free from old models ? ». Plaats: Brussels 44 Center. Bijdrage: 450 euro + btw – leden van de Optimistenbond: 250 euro + btw. Programma: http://www.forumjump.eu/forum2012

 

Elke donderdag van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be
Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

 

Op maandag 7 en dinsdag 8 mei 2012 vindt in het Paleis der Academiën een internationale conferentie plaats over de 'Strategische Uitdagingen in de Betrekkingen tussen de Europese Unie en Brazilië'. Het doel is om kritisch de belangrijkste uitdagingen in de relatie tussen beide actoren na te gaan, met name inzake 1) economische, financiële en handelsaangelegenheden, 2) duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en energie, 3) regionale integratie en de relatie tussen de EU en Mercosur, en 4) de impact van Brazilië's samenwerking met BRICS, IBSA and BASIC op het partnerschap tussen Brazilië en de EU.

Sprekers zijn o.a. H.E. Ricardo Neiva Tavares (Ambassadeur van Brazilië bij de EU), H.E. Frans Baron van Daele (Kabinetschef Voorzitter van de Europese Raad), H.E. Pierre Vimont (Secretaris-Generaal Europese Dienst voor Extern Optreden), Prof. Alfredo Valladão (Sciences Po), Prof. Eduardo Viola (Universiteit van Brasilia), Prof. Ramon Torrent (Universiteit Barcelona), João Aguiar Machado (Adjunct-Directeur-Generaal DG Handel), Prof. Erico Duarte (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Prof. Salem Nasser (Universiteit São Paolo), Dr. Antonio Vieira (Universiteit Birmingham) en dhr. Chris Van den Bilcke (UNEP Brussel). Voor het programma, zie www.eubrazil.eu  of www.globalgovernancestudies.eu 

De KVAB beheert niet de inschrijvingen. Voor registratie mailt u vóór 27 april naar fu.us@universityfoundation.be 

Opmerking: dit is een betalende conferentie. Betalingsmodaliteiten zijn aangegeven op de poster, met volgende mogelijkheden: 30 euro voor de conferentie zonder avondprogramma en 80 euro met avondprogramma inclusief cocktail diner waarop Z.E. Frans Baron van Daele een toespraak zal houden. Dit avondprogramma zal plaatsvinden in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Mocht u enkel geïnteresseerd zijn in het avondprogramma op maandagavond dan schrijft u 50 euro over. 

Omdat het om een internationale conferentie gaat zullen alle voordrachten in het Engels worden gehouden.

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir par info@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Aan u allen een zalig Paasfeest toegewenst

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved