Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120420 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be - www.liguedesoptimistes.be - www.optimistessansfrontieres.org - www.cercle-optimistan.bewww.optimistenzondergrenzen.org - www.kring-optimistan.be

 

De jongeren zijn erg aardig: zij laten het jong zijn over aan de ouderen. (Karel Jonckheere)

Il vient une heure où protester ne suffit plus: après la philosophie, il faut l'action. (Victor Hugo)

Wie glücklich würde mancher leben, wenn er sich um anderer Leute Sachen so wenig bekümmerte als um seine eigenen. (Gorg Christoph Lichtenberg)

Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom. (Bertrand Russell)

Las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. (Miguel de Cervantes Saavedra)

Ogni limitazione della conoscenza, della ricerza scientifica in nome di pregiudizi ideologici è un contributo al perpetuarsi di dolore e sofferenze. (Luca Coscioni)

Servare modum, finemque tenere, naturamque sequi. (Lucanes)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

 

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. (Marcus Aurelius)

 

Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk. (Lao-Tse) 

 

AGENDA

Op zondag 22 april 2012 sluit de Optimistenbond zich aan bij het Vlaams Instituut voor Geschiedenis ter gelegenheid van de erfgoeddag georganiseerd door de erfgoedkoepel Faro. In en rond het Paleis der Academiën gaan vier rondleidingen door met als thema "Helden in de Academie". Aan de hand van het beeldhouwwerk ter plaatse en de aanwezige bustes leidt Hans Rombaut de belangstellenden rond in de tuin en in het Paleis der Academiën met aandacht voor een aantal grote figuren uit onze nationale geschiedenis die er een plaats kregen en met de geschiedenis van de beeldhouwkunst, voornamelijk in de 19de eeuw.

Komen o.m. aan bod: de beelden in de tuin langs de kant van de Regentlaan, Victor Horta, Adolphe Quetelet, Auguste Rodin en Constantin Meunier, Andreas Vesalius, Gerard Mercator, Orlandus Lassus, François Joseph Gossec, Jan Frans Willems, Henri Verbraecken, Plateau, Gallait, Willem Geefs en vele anderen.

Er zijn rondleidingen om 10, 12, 14 en 16 uur, telkens aan de hoofdingang van het Paleis der Academiën (langs de zijde van het Koninklijk Paleis).

Voor inlichtingen contacteert u hans.rombaut@kvab.be  of tel. 02 550 23 59.

Deelname is gratis

Op donderdag 26 april 2012 van 9u00 tot 19u00, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij “Jump Forum” voor een studiedag over het thema « Time to change ! How to break free from old models ? ». Plaats: Brussels 44 Center. Bijdrage: 450 euro + btw – leden van de Optimistenbond: 250 euro + btw. Programma:http://www.forumjump.eu/forum2012

 

Op donderdag 26 april 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be
Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

 

Op donderdag 3 mei 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be
Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

 

Op maandag 7 en dinsdag 8 mei 2012 vindt in het Paleis der Academiën een internationale conferentie plaats over de 'Strategische Uitdagingen in de Betrekkingen tussen de Europese Unie en Brazilië'. Het doel is om kritisch de belangrijkste uitdagingen in de relatie tussen beide actoren na te gaan, met name inzake 1) economische, financiële en handelsaangelegenheden, 2) duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en energie, 3) regionale integratie en de relatie tussen de EU en Mercosur, en 4) de impact van Brazilië's samenwerking met BRICS, IBSA and BASIC op het partnerschap tussen Brazilië en de EU.

Sprekers zijn o.a. H.E. Ricardo Neiva Tavares (Ambassadeur van Brazilië bij de EU), H.E. Frans Baron van Daele (Kabinetschef Voorzitter van de Europese Raad), H.E. Pierre Vimont (Secretaris-Generaal Europese Dienst voor Extern Optreden), Prof. Alfredo Valladão (Sciences Po), Prof. Eduardo Viola(Universiteit van Brasilia), Prof. Ramon Torrent (Universiteit Barcelona), João Aguiar Machado (Adjunct-Directeur-Generaal DG Handel), Prof. Erico Duarte (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Prof. Salem Nasser (Universiteit São Paolo), Dr. Antonio Vieira (Universiteit Birmingham) en dhr. Chris Van den Bilcke (UNEP Brussel). Voor het programma, zie www.eubrazil.eu  of www.globalgovernancestudies.eu - Registratie: fu.us@universityfoundation.be  Bijdrage: 30 euro voor de conferentie zonder avondprogramma en 80 euro met avondprogramma inclusief cocktail diner waarop Z.E. Frans Baron van Daele een toespraak zal houden. Dit avondprogramma in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Mocht u enkel geïnteresseerd zijn in het avondprogramma op maandagavond dan schrijft u 50 euro over. Alle voordrachten zullen in het Engels worden gehouden.

 

BEDENKING BETREFFENDE DE KRITIEK

"Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken." (Aïvanhov)

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e.

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved