Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120525 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be  – www.optimistenzondergrenzen.org

Ik geloof, ondanks alles, in de innerlijke goedheid van de mens. (Anne Frank)

Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. (Jean de la Fontaine)

Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein. (Gustav Knuth)

The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. (Carl Rogers)

Si eres orgulloso conviene que ames la soledad; los orgullosos siempre se quedan solos. (Amado Nervo)

Nulla atterrisce più di uno specchio una coscienza non tranquilla. (Luigi Pirandello)

Non ignara mali, miseris succurrere disco. (Vergilius)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

 

Zoals een molensteen alle soorten graan kan malen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren. (Marcus Aurelius)

 

De rivieren en de zeeën heersen over de honderd dalen, want ze nemen de laagste plaatsen in. (Lao Tse)

 

AGENDA

Op donderdag 31 mei 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be Volgende repetities: elke donderdag van 20 tot 22u, behalve feestdagen.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni telkens om 20u, brengen het Karakter Collectief en de Vijfde Wand hun éérste professionele coproductie op de planken in het NMKT Terlindenhofstraat 204 te Merksem. Het wordt een verrassende en vernieuwende theaterversie van “Wachten op een Eiland', de fel bejubelde graphic novel van Marc Legendre. Bewerking: Marcel Rouffa - Regie: André Levèfre -Spel: Isabelle Laermans, Hans Pauwels, Serge Uytgeerts, Dieter Van Walle. De leden van de Optimistenbond zijn van harte welkom en krijgen een speciale korting. Voor meer info surf naar www.karaktercollectief.be

Op donderdag 7 juni 2012 om 16u30, nodigt de voorzitter van het Centrum voor Europese Cultuur, Minister van Staat Mark Eyskens, de leden van de Optimistenbond vriendelijk uit op een lezing van de heer Willem Jan Neutelings, architect van onder meer het MAS en het Kunstencentrum STUK, die plaatsvindt in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. Thema: Wat is de relatie van cultuur tot het gebouw waarin het gehuisvest is? Hoe kan architectuur mee betekenis geven aan datgene wat wordt tentoongesteld? Om in te schrijven stuurt u: een e-mail naar cec@kvab.be met vermelding naam, voornaam, functie, email, (adres) en het aantal personen.Inschrijven kan ook via tel.: 02-550 23 22, fax: 02-550 23 78. De toegang is: 10,00 per persoon te storten op rekening IBAN BE33 0000 0352 5746.

 

Op donderdag 7 juni 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be. 

 

OPTIMISTENBUND DEUTSCHLAND

http://optimistenbund.de/portal/optimistenbund-optimist-beta-mitglied-release-leak


Na België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Benin, wordt het de beurt van Noorwegen, Spanje, Groot-Hertogdom Luxemburg en Zwirtserland om een Optimistenbond op te richten.

 

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND

Dit kan on-line via de website www.optimistenbond.be – aansluiting

 

INDIVIDU EN DIVERSITEIT

Ieder van ons is een individuele entiteit die zijn eigen leven heeft. Maar we zijn niet alleen, wij zijn onderdeel van een geheel en het vraagstuk waarvoor we gesteld worden, is te weten hoe we de noden van het individuele leven kunnen verzoenen met die van het collectieve leven.
Elk individu is bijzonder, de kosmische Intelligentie heeft deze diversiteit van wezens geschapen en we moeten niet proberen ze te nivelleren of te standaardiseren. Eenieder heeft het recht zich te uiten met zijn verschillen, zijn oorspronkelijkheid, maar op voorwaarde dat hij zich harmoniseert met het geheel, zoals in een orkest.
Wat een verschillen zijn er qua vorm, materiaal en geluid tussen de viool, de cello, de piano, de hobo, de fluit, de harp, de trompet, de bekkens, de grote trom! Maar uit die verscheidenheid komt een volmaakte harmonie voort." (Aïvanhov)

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e.

 

Luc Simonet,

 voorzitter. 

 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved