Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080118 Bedenking voor een optimistische week

« De wijze mens denkt nooit aan eigen grootheid ; daarom wordt hij groot. » (Lao-Tse)

 « Tout a un sens. Bien que ce sens demeure caché tout le temps ou presque, nous savons que nous approchons de notre vraie mission sur terre quand l'énergie de l'enthousiasme se transmet à tout ce que nous faisons.» (Paulo Coelho)

 « Wir verleben unsere schönen Tage ohne sie zu bemerken ; erst wann die schlimmen kommen, wünschen wir jene zurück. » (Arthur Schopenhauer)

 « Leaders must invoke an alchemy of great vision. » (Henry Kissinger)

HET NIEUWS
U gelieve in bijlage een copie te vinden van de tram die we vanaf maandag 28 januari in Brussel zullen zien rijden. Onze beste dank aan de MIVB.

FINANCIEN
Mogen wij U verzoeken uw lidgeld voor het jaar 2008 te willen vereffenen (voor de bedragen en bankrekeningen, zie bijlagen) en onze vereniging aan uw vrienden en kennissen voor te stellen?

Prettig w.e.

Luc Simonet
Voorzitter

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved