Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120706 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be – www.optimistenzondergrenzen.be

Mensen die denken dat tijd geld is bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet. (Alexander Pola)

Les beaux esprits se rencontrent. (Voltaire)

Fanatismus ist die Willenskraft der Dummen, derer, die zu allem fähig sind, sonst aber zu nichts. (Karlheinz Deschner)

Enthusiasm moves the world. (Arthur Balfour)

Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de tu amor. (Amado Nervo)

Un comitato è un gruppo di incapaci nominati da persone che non hanno voglia di fare cose non necessarie. (Antonio Amurri)

Animus aequus optimum est aerumnae condimentum. (Plautus)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

 

Als rijkdom en eer je hoogmoedig maken, is dat vragen om ongeluk. Je terugtrekken als je iets hebt voltooid, dat is de weg. (Lao Tse)

 

Aanvaard wat er tot je komt zoals het geweven is in het patroon van je levenslot, want wat kan er beter in je behoeften voorzien? (Marcus-Aurelius)


AGENDA

Op donderdagen 12, 19 en 26 juli 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be.

De repetities van het koor gaan door elke donderdag van 20 tot 22u tot eind juli, behalve op 5 juli. Men hoeft niet te kunnen zingen om te leren.

 

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

 

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie.

 

Luc Simonet,

 Voorzitter. 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved