Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120713 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be – www.optimistenzondergrenzen.be

Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben. Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden. (Ben Cami)

Si les pétroliers transportaient de l'eau de mer, on s'en foutrait qu'ils fassent naufrage. (Philippe Gelück)

Ziert Bescheidenheit den Jüngling, nicht verkenn er seinen Wert. (Franz Grillparzer)

Creativity requires the courage to let go of certainties. The task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity. (Erich Fromm)

La vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. (José Ortega y Gasset)

Un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva; anzi, soltanto quella morta ne produce. Poiché gli stupidi, come i corvi, sentono solo le cose morte. (Leonardo Sciascia)

Servare modium, finemque tenere, naturamque sequi. (Lucanus)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

De Weg heeft geen belangen, maar staat achter de goede mens. (Lao-Tse)

 

Denk meer aan wat je bezit dan aan wat je begeert. (Marcus-Aurelius)

 

LA LIGA DE LOS OPTIMISTAS DE ESPAÑA

Ik heb het genoegen u mede te delen dat de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen dank zij Iris Reichel de Gorostiza en Carolina Toyos sedert 11 juli een nieuw lid telt met de oprichting van de Liga de los Optimistas de España onder het voorzitterschap van Don Fernando González González, advocaat bij de balie van Madrid.

 

Binnen de eerstkomende weken zullen we ook nieuwe zusterverenigingen oprichten in Noorwegen en Canada.

 

Ik maak van huidig bericht gebruik om Christophe Delire en Saad Saad zeer hartelijk te bedanken voor de steun die ze aan de nieuwe verenigingen bieden op het gebied van de informatica.

Anne de Ligne, voorzitster Optimisten Zonder Grenzen

AGENDA

Op donderdagen 19 en 26 juli 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be.

De repetities van het koor gaan door elke donderdag van 20 tot 22u tot eind juli, behalve op 5 juli. Men hoeft niet te kunnen zingen om te leren.

 

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Hartelijk welkom bij het Koor van Optimistan elke donderdag van 20 tot 22u ter zetel van de vereniging.

Als we zingen, zet zich ‘fysiologisch gezien' van de keel tot het middenrif iets machtigs in beweging en weerklinkt de stem. Daarom bevrijdt het zingen ons van innerlijke spanningen en druk. Wat weten we over de engelen? Ze worden afgebeeld als gevleugelde wezens die zingen. Net als vogels; bij de engel en de vogel denken we aan lichtheid, vliegen en zingen. Daarom moeten we zingen om ons te bevrijden van alles wat ons zwaar maakt.
Van hoeveel psychische stoornissen zouden de mensen zich kunnen genezen door de zang! Want zijn trillingen vernietigen de duistere entiteiten die zich aan hen proberen vast te klampen. Het lied is een uitdrukking van het leven, het leven zelf is niets anders dan een lied. En wat is noodzakelijker, verkwikkender dan te bereiken dat we ons bevrijden van de drukkende atmosfeer die ons omringt, om in die regionen te komen waar alles harmonieus, lichtend, vederlicht is?

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie.

 

Luc Simonet,

 Voorzitter.  

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved