Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120720 Bedenkingen voor eeen optimistische week

www.optimistenbond.be – www.optimistenzondergrenzen.be

Wie iets niet kan afstaan heeft het nooit bezeten. (Karel Jonckheere)

J'ai peur de mourir par excès de satisfaction. (Salvador Dali)

Schenken heisst, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. (Selma Lagerhof)

I'm a great believer in luck and I find the harder I work the more I have of it. (Thomas Jefferson)

Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo. (Miguel de Cervantes Saavedra)

Le energie morali alle quali ogni giorno il nostro paese attinge per la sua ripresa possono essere inesauribili se saranno alimentate dall'entusiasmo e dalla fede dei giovani. (Giovanni Leone)

Otium sine litteris mors est. (Lucius Annaeus Seneca)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

 

Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over. (Lao-Tse)

Verspil de rest van je leven niet aan bespiegelingen over je buren, tenzij je daarmee een of ander voordeel voor beide partijen op het oog hebt. (Marcus-Aurelius)

LA LIGA DE LOS OPTIMISTAS DE ESPAÑA

Ik heb het genoegen u mede te delen dat de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen dank zij Iris Reichel de Gorostiza en Carolina Toyos sedert 11 juli een nieuw lid telt met de oprichting van de Liga de los Optimistas de España onder het voorzitterschap van Don Fernando González González, advocaat bij de balie van Madrid.

 

Binnen de eerstkomende weken zullen we ook nieuwe zusterverenigingen oprichten in Noorwegen en Canada.

 

Ik maak van huidig bericht gebruik om Christophe Delire en Saad Saad zeer hartelijk te bedanken voor de steun die ze aan de nieuwe verenigingen bieden op het gebied van de informatica.

Anne de Ligne, voorzitster Optimisten Zonder Grenzen

AGENDA

Op donderdag 26 juli 2012 van 20 tot 22 u, de laatste repetitie tot september van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We leren samen zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be.

De repetities van het koor gaan door elke donderdag van 20 tot 22u tot eind juli, behalve op 5 juli. Men hoeft niet te kunnen zingen om het te leren.

 

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

 

BEDENKING BETREFFENDE ONZE BEPERKINGEN

“Het meest teleurstellende met mensen is dat ze de idee aanvaarden een beperkt leven te leiden. Zwak, ziek, ongelukkig zijn – ze vinden dat normaal, het komt niet in ze op dat het leven ook anders zou kunnen zijn. Natuurlijk, niemand kan helemaal ontkomen aan een aantal beperkingen die ons door de natuur worden opgelegd, maar we kunnen ze terugdringen, wij zijn niet verplicht om altijd gevangenen of slachtoffers te zijn. Het is niet alleen mogelijk een goede conditie, goede voorwaarden te verlengen, maar ook het begin van ­nega­tieve toestanden te vertragen; alleen moet je daarvoor op zijn minst geloven dat het mogelijk is.
Helaas, als je de mensen gadeslaat, zie je dat ze zich gedragen alsof ze zijn gehypnotiseerd, alsof iemand een streep voor ze heeft getrokken, en gezegd: ‘Ga tot hier en niet verder!' En dat geloven ze, ze aanvaarden die beperking als onoverkomelijk. Welnee, het is niet onoverkomelijk. Maar ze kennen zichzelf niet, ze zijn zich niet bewust van alle hulpbronnen, alle mogelijk­heden …en ze ­blijven maar aanmodderen.
Probeer dus van nu af aan je grenzen te verleggen, en je zult voelen, je zult merken dat je meer kunt dan je gedacht had." (Aïvanhov)
NIEUW: EEN KINDERKOOR IN GALMAARDEN

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND:  www.optimistenbond.be- aansluiten 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie.

 

Luc Simonet,

 Voorzitter. 

 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved