Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120726 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be – www.optimistenzondergrenzen.be – www.optimistan.org

Een conservatief is iemand die iets wil bewaren dat hij al kwijt is.

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op 
www.lexilogos.com
 
Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen. 
De grootste openbaring is de stilte. (Lao-Tse)
Het is belachelijk zijn eigen slechtheid niet te ontvluchten, wat toch mogelijk is, maar wel die van anderen, ofschoon dat onmogelijk is. (Marcus-Aurelius)


LA LIGA DE LOS OPTIMISTAS DE ESPAÑA
Ik heb het genoegen u mede te delen dat de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen dank zij Iris Reichel de Gorostiza en Carolina Toyos sedert 11 juli een nieuw lid telt met de oprichting van de Liga de los Optimistas de España onder het voorzitterschap van Don Fernando González González, advocaat bij de balie van Madrid.

Binnen de eerstkomende weken zullen we ook nieuwe zusterverenigingen oprichten in Noorwegen en Canada. Andere projekten bestaan ook in het Groot-Hertogdom Luxemburg en Zwitserland.

Ik maak van huidig bericht gebruik om Christophe Delire en Saad Saad zeer hartelijk te bedanken voor de steun die ze aan de nieuwe verenigingen bieden op het gebied van de informatica. 
Anne de Ligne, voorzitster Optimisten Zonder Grenzen

AGENDA
Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosanverscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie 
http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda
De repetities van het Koor van Optimistan herbeginnen de eerste donderdag van september van 20 tot 22u.

BEDENKING BETREFFENDE DE RIJKDOM 
Stel je een boer voor die, in plaats van zijn graan op het veld te zaaien, zou besluiten het op zolder te bewaren…: of de muizen het uiteindelijk zouden komen opknabbelen, of dat het zou beschimmelen, je vindt die boer dom. Nu, dan kun je ook al die mensen dom vinden die er niet aan denken hun geestelijke of materiële bezittingen te delen: op een of andere manier zullen zij ze verliezen. Hoeveel rijke mensen ervaren geen enkele vreugde van de rijkdommen die ze bezitten! Dus op een of andere manier hebben ze die verloren. En ze hebben ze verloren, omdat zij ze niet wisten te delen. We bezitten echt alleen wat we in staat zijn te geven. Ja, en ik zal je zelfs vertellen dat al het goede en mooie uit je hart en je geest, dat je besluit te geven, gestort wordt op hemelse banken. Dan hoef je, op de dag dat je het nodig hebt om geholpen of ondersteund te worden, jezelf alleen maar aan te melden; de bank zal je herkennen en je geven waar je om vraagt." (Aïvanhov)

BROCHURE EN PLAKKERTJES

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (
info@optimistenbond.be)

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  
www.optimistenbond.be – aansluiting

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir
parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be
 
Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie.

Luc Simonet,
Voorzitter. 
(Gaston Durnez)
 

Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux.
(Charles-Louis Montesquieu)

Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegenbleiben ist beides. (Konrad Adenauer)

I'm so clever that sometimes I don't understand a single word of what I'm saying.
(Oscar Wilde) 

El universo con todas sus pompas y con toda su hermosura es un caos para el hombre sin fe. (Juan Valera)

Non esiste un uomo tanto povero da non poter donare qualcosa agli altri. (Romano Battaglia)

Forsan et haec olim meninisse iuvabit. (Publius Vergilius)
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved