Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120803 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.be  www.optimistenzondergrenzen.be  www.optimistan.org

Vergeet niet dat elke dag je wordt aangereikt als een eeuwigheid om gelukkig te zijn. (Phil Bosmans)

La chance, c'est quelquefois de se pêter la gueule. (Francis Huster) http://www.youtube.com/watch?v=-Xa0m-0hQ20

Eine idee muss Wirklichkeit werden können, oder sie ist nur eine eitle Seifenblase. (Berthold Auerbach)

Life is what happens to you while you're busy making other plans. (John Lennon)

La libertad no es una fruta al alcance de todas las manos. (Francisco Ayala)

L'importante non è non avere paura, ma evitare che la paura ci possieda. L'uomo debe essere padrone anche delle sue debolezze. (Giorgio Angelo Livraga)

Multa fidem promissa levant. (Horatius)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

Het nut van een pot komt voort uit zijn leegheid. (Lao-Tse)

Het is nu mogelijk om in mijn geest niets verkeerds, geen enkele begeerte en geen enkele vorm van onrust te laten binnensluipen.(Marcus-Aurelius)

 

ZAL HET MANDAAT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK EINDELIJK GEWIJZIGD WORDEN?

Moge Europa spoedig een einde zetten aan dit schandaal dat de Europese Centrale Bank verbiedt om rechtstreeks (of onrechtstreeks via de Europese investeringsbank of enig ander Europees stabiliteitsmechanisme) kredieten te verstrekken aan de lidstaten van de Europese Unie aan dezelfde gunstige rentevoeten als de voorwaarden waaraan ze aan de banken voor meer dan 1000 miljard LTRO kredieten heeft verschaft. Indien de ECB het nuttig heeft geacht om deze LTRO kredieten aan de banken te verstrekken, was het in de hoop dat ze zouden aangewend worden om vers geld in de economie te brengen en zodoende een onnoemelijk negatieve spiraal van deflatie te vermijden, die volgens de economist Richard Duncan het einde van onze beschaving zou betekenen. 
Maar in werkelijkheid hebben de meeste banken met het krediet dat ze heel goedkoop bij de BCE hebben verkregen de reële economie bitter weinig gefinancierd en hebben ze een groot gedeelte van dit krediet gebruikt om geld te lenen aan de lidstaten - zij zelf die de banken waarborgen - aan ondraaglijke intrestvoeten. Men kan ook niet voldoende benadrukken dat bepaalde banken, evoluerend van wankel vertrouwen naar panische angst, meer dan 70% van de fondsen die ze bij de ECB hebben verkregen het daar hebben laten liggen om ze simpelweg als buffer te gebruiken met de bedoeling al fluitend de verschrikkellijke crisis die we aan ‘t beleven zijn door te komen.
De waarheid is dat in plaats van correct hun sociale rol te spelen door de economie te financieren, te veel banken niets anders hebben gedaan dan zich gewoon te beschermen en zich gedragen als de bloedzuigers van de Staten, t.t.z. van de Europese gemeenschap,

Indien u deze opinie deelt, onderteken dan vlug deze petitie en vraag aan uw vrienden en kennissen om dat ook te doen : http://goo.gl/pJ1ed

AGENDA

Op zaterdag 4 augustus 2012 van 9 tot 22u zullen Volker Schad, voorzitter van Optimistenbund Deutschland en Secretaris generaal van Optimisten Zonder Grenzen, en Roald Sieberath, lid van de Optimistenbond, (in 't Engels) het woord nemen bij Ted-Ulg. Inlichtingen: http://tedxulg.be/

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

 

De repetities van het Koor van Optimistan herbeginnen de eerste donderdag van september van 20 tot 22u.

 

BEDENKING BETREFFENDE KRITIEK

Zeg niet dat bij al de mensen die jij ooit bekritiseerde, jou niet ten minste één kwaliteit is opgevallen: een artistieke gave, de zin voor orde en netheid, toewijding in het werk, trouw, enzovoort. Er zijn gebieden te over, waarin mensen zich als nuttig of aangenaam kunnen openbaren. Welnu, richt je ten minste op één kwaliteit bij iedereen, en kijk ook hoe je die persoon kunt helpen om deze te ontwikkelen; daar zal hij meer baat bij hebben en jij ook.
De evolutie van eenieder draagt bij tot de evolutie van allen. Hoe meer je vooruitgaat, hoe meer je de anderen meesleept. Het gedrag van eenieder heeft zijn weerslag op heel de wereld. En als de gebreken van bepaalde personen je zozeer storen, is dat een reden te meer om jezelf te verbeteren en naar hen goede gedachten te zenden. (Aïvanhov)

STEVEN VROMMAN, ERELID VAN DE OPTIMISTENBOND, AT TEDX GHENT

http://www.youtube.com/watch?v=Rwd75-VR4LA

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting

 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be 

Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie. 

Luc Simonet,

 Voorzitter. 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved