Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120810 Bedenkingen voor een optimistische week

www.optimistenbond.bewww.optimistenzondergrenzen.bewww.optimistan.org

Woorden zijn de kleren van de gedachte. (Hugo Claus)

Ce n'est pas la girouette qui fait tourner le vent. (Edgar Faure)

Es ist gefährlich, wenn man allzulang sich klug und mässig zeigen muss. (Johann Wolfgang von Goethe)

Earth has no sorrow that Heaven cannot heal. (Thomas Moore)

Quien no buscó amigos en la alegría, en la desgracia no los pida. (Réfrán)

Come è più difficile a ‘ntendere l'opere di natura che un libro d'un poeta. (Leonardo da Vinci)

Ignoti nulla cupido. (Publius Ovidius)

Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen. Vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid. Vriendelijkheid in geven schept liefde. (Lao-Tse)

Wat niet goed is voor de korf is niet goed voor de bijen. (Marcus-Aurelius)

HET MANDAAT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

Een optimist wil zijn kop niet in het het zand steken. Hij voelt zich verantwoordelijk en wil geïnformeerd blijven. De optimist wil niet alles aanvaarden en hij kan nog verontwaardigd zijn. Hij weet dat, welk ook zijn levensniveau moge zijn, hij, was het maar zeer bescheiden, kan deelnemen aan de opbouw van een betere wereld. De optimist is geen slachtoffer. Van cynisme moet hij ook niet hebben.

Is Europa wel voldoende onafhankelijk t.o.v. de speculatieve belangen van de internationale financiële markt om spoedig een einde te zetten aan dit schandaal dat de Europese Centrale Bank verbiedt om rechtstreeks (of onrechtstreeks via de Europese investeringsbank of enig ander Europees stabiliteitsmechanisme) kredieten te verstrekken aan de Lidstaten van de Europese Unie aan dezelfde gunstige rentevoeten als de voorwaarden waaraan ze aan de banken voor meer dan 1000 miljard LTRO (Long Term Repo Operation) kredieten heeft verschaft ? Dit is een vraag die, dunkt me, de politici zich echt moeten stellen.

Indien de ECB het nuttig heeft geacht om deze LTRO kredieten aan de banken te verstrekken, was het om vers geld in de economie te brengen en zodoende een onnoemelijk negatieve spiraal van deflatie te vermijden, die volgens de economist Richard Duncan het einde van onze beschaving zou betekenen. Maar in werkelijkheid hebben de meeste banken met het krediet dat ze heel goedkoop bij de BCE hebben verkregen de reële economie bitter weinig gefinancierd en hebben ze een groot gedeelte van dit krediet gebruikt om geld te lenen aan de lidstaten - zij zelf die de banken waarborgen - aan ondraaglijke intrestvoeten. Men kan ook niet voldoende benadrukken dat bepaalde banken, evoluerend van wankel vertrouwen naar panische angst, meer dan 70% van de fondsen die ze bij de ECB hebben verkregen het daar hebben laten liggen om ze simpelweg als buffer te gebruiken met de bedoeling al fluitend de verschrikkellijke crisis die we aan ‘t beleven zijn door te komen.
De waarheid is dat in plaats van correct hun sociale rol te spelen door de economie te financieren, te veel banken niets anders hebben gedaan dan zich gewoon te beschermen en zich gedragen als de bloedzuigers van de Staten, t.t.z. van de Europese gemeenschap,

Indien u deze opinie deelt, onderteken dan vlug deze petitie en vraag aan uw vrienden en kennissen om dat ook te doen : http://avaaz.org/en/petition/La_Banque_centrale_europeenne_doit_etre_autorisee_a_accorder_des_credits_directs_aux_Etats_membres_de_lUnion/

Ik weet allerbest dat sommigen, gelukkig steeds minder talrijk, dit systeem willen handhaven dat de Staten verplicht zich op de “markt” aan afschuwelijke voorwaarden te financieren liever dan bij de ECB.

Hun argumentatie kan ik geenszins bijtreden: - De ECB, zeggen ze, heeft de toelating van de Europese Unie niet om rechtstreekse kredieten te verstrekken aan de Lidstaten. Dit is inderdaad zo, maar dat is precies het verwijt dat we aan de Europese overheid moeten maken. Waarop wacht ze om het mandaat van de ECB uit te breiden of is Europa, precies zoals Griekenland, in de valstrik van de haaien van de internationale financiële wereld gevallen ? - De ECB zou op de Lidstaten niet dezelfde druk als de private banken kunnen uitoefenen om ze te verplichten hun deficieten te verminderen. Dit lijkt me een zeer arm argument. Zou het niet precies het omgekeerde zijn? Men verliest blijkbaar uit het oog welke invloed de financiële lobbies uitoefenen. Er wordt immers gezegd dat er per Europees parlementair niet minder dan drie lobbyvertegenwoordigers van de financiële wereld rondlopen. - De ECB, durven ze nog zeggen, moet de banken redden teneinde een nog hardere crisis te vermijden. Natuurlijk moeten de banken gered worden, maar moeten ze gered worden met kunstmatige winsten die hen ten laste van de hele bevolking worden aangeboden? Waarom heeft de ECB die 1000 milliard kredieten niet verleend bv aan de Europese investeringsbank teneinde deze toe te laten participaties met kapitaalsverhogingen te nemen in banken die in moeilijkheden zouden zijn?

Is het niet hoogtijd dat de politici die de macht aan de financiële wereld hebben overgelaten ze opnieuw echt beginnen uit te oefenen, onder een betere controle van alle burgers?

http://avaaz.org/en/petition/La_Banque_centrale_europeenne_doit_etre_autorisee_a_accorder_des_credits_directs_aux_Etats_membres_de_lUnion/

OOK IN CANADA KOMT NU EEN OPTIMISTENBOND, LID VAN OPTIMISTEN ZONDER GRENZEN

Na de Optimistenbond in België en daarna in Nederland, Duitsland, Benin, Frankrijk, Spanje en Noorwegen komt er binnen enkele dagen ook een zustervereniging in Canada onder het voorzitterschap van Isabelle Regout, een bekende kunstenares die tevens advocaat is in Ottawa. Hierna haar portret : http://optimistan.org/impronisation-isabelle-regout-2/

AGENDA

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

De repetities van het Koor van Optimistan herbeginnen de eerste donderdag van september van 20 tot 22u.

 

Op 19 september om 20u, ontvangen onze vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle de leden die het wensen bij hen thuis in Gent voor een voordracht en een receptive. Save the date!


SEBASTIEN DE FOOZ, ERELID VAN DE OPTIMISTENBOND

http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM


BROCHURE EN PLAKKERTJES

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)


AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND
: www.optimistenbond.be – aansluiting

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be


Ik wens u een prettig w.e. en ook een fantastische vakantie.


Luc Simonet, voorzitter.

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved