Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120817 Bedenkingen voor een optimistische week

Hieronder vindt u een petitie betreffende het mandaat van de Europese Centrale Bank


Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren. (Simon Carmiggelt)


Je déclare mon irrévocable volonté de manquer essentiellement de modération, d'être toujours imprudent et de remplacer toute mesure par un perpétuel débordement. (Léon Bloy)


Lass diesen Händedruck dir sagen, was unaussprechlich ist. (Johann Wolfgang von Goethe)


Stay hungry, stay foolish. (Steve Jobs)


Por nuestra codicia lo mucho es poco; por nuestra necesidad lo poco es mucho. ( Francisco de Quevedo)


Chi sa combattere è degno di libertà. (Piero Gobetti)


Emas, non quod opus est, sed quod necesse est.


Andere talen ontdekken lijkt me geestesverruimend. Indien u de vertaling wenst van één of ander citaat, ga eens kijken bv. op www.lexilogos.com

 

Anderzijds zal u al gemerkt hebben dat de aforismen steeds vermeld worden in de taal van hun auteur. Ik zou echter een uitzondering willen maken op deze regel door u iedere week ook een bedenking van Lao Tse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Laozi) en van Keizer filosoof Marcus Aurelius (http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius) mede te delen.

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg. (Lao-Tse)

Kijk binen in u. In uw binnenste is een bron die nooit verdroogt, als u maar weet te putten. (Marcus-Aurelius)

 

HET MANDAAT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK


Een optimist wil zijn kop niet in het het zand steken. Hij voelt zich verantwoordelijk en wil geïnformeerd blijven.De optimist wil niet alles aanvaarden en hij kan nog verontwaardigd zijn. Hij weet dat, welk ook zijn levensniveau moge zijn, hij, was het maar zeer bescheiden, kan deelnemen aan de opbouw van een betere wereld. De optimist is geen slachtoffer. Hij haat ook het cynisme: http://www.youtube.com/watch?v=uoJthzxpn7A&feature=fvwrel

Is Europa wel voldoende onafhankelijk t.o.v. de speculatieve belangen van de internationale financiële markt (http://www.youtube.com/watch?v=gvQZfcShZLA) om spoedig een einde te zetten aan dit schandaal dat de Europese Centrale Bank verbiedt om rechtstreeks (of onrechtstreeks via de Europese investeringsbank of enig ander Europees stabiliteitsmechanisme) kredieten te verstrekken aan de Lidstaten van de Europese Unie aan dezelfde gunstige rentevoeten als de voorwaarden waaraan ze aan de banken voor meer dan 1000 miljard LTRO (Long Term Repo Operation) kredieten heeft verschaft ? Dit is een vraag die, dunkt me, de politici zich nu echt eens moeten stellen.


Indien de ECB deze LTRO kredieten aan de banken heeft verstrekt, was het om vers geld in de economie te brengen en zodoende een onnoemelijk negatieve spiraal van deflatie te vermijden, die volgens de economist Richard Duncan het einde van onze beschaving zou betekenen. Maar in werkelijkheid hebben de meeste banken met het krediet dat ze heel goedkoop bij de BCE hebben verkregen de reële economie bitter weinig gefinancierd en hebben ze een groot gedeelte van dit krediet gebruikt om geld te lenen aan de lidstaten - zij zelf die de banken waarborgen - aan ondraaglijke intrestvoeten. Men kan ook niet voldoende benadrukken dat bepaalde banken, evoluerend van wankel vertrouwen naar panische angst, meer dan 70% van de fondsen die ze bij de ECB hebben verkregen het daar hebben laten liggen om ze simpelweg als buffer te gebruiken met de bedoeling al fluitend de verschrikkellijke crisis die we aan ‘t beleven zijn door te komen.

De waarheid is dat in plaats van correct hun sociale rol te spelen door de economie te financieren, te veel banken niets anders hebben gedaan dan zich gewoon te beschermen en zich gedragen als de bloedzuigers van de Staten, t.t.z. van de Europese gemeenschap,


Ik weet uiteraard dat er nog mensen zijn, gelukkig minder en minder talrijk, die het system willen behouden dat de Staten verplicht zich aan afschuwelijke voorwaarden op de markt te financieren, liever dan bij de ECB.


Hun argumenten zijn alles behalve overtuigend:                                                                                

1. De ECB, zeggen ze, heft de toelating niet bekomen van de Europese Unie om rechtstreekse kredieten te verlenen aan de Staten. Dat is inderdaad zo, maar dat is precies wat we aan de Europse Unie verwijten. Waarop wacht de Unie om het mandaat van de ECB uit te breiden of is ze, net zoals Griekenland, ook het slachtoffer van de international financiële haaien? http://www.youtube.com/watch?v=V2SyP6rmJ1Y                                                    

2. De ECB zou zogezegd minder druk dan de private banken kunnen op uitoefenen op de Staten om hen te dwingen hun begrotingstekorten te verminderen. Wat een miserabel argument is dat niet? Zou het niet precies omgekeerd zijn ? Mijn insziens verliezen we de enorme macht van de lobbyers van de financiële wereld uit het oog. Wordt er niet gezegd dat er voor elke Europese Volksvertegenwoordiger drie lobbyers van de banksector rondlopen ?

3. De ECB, durven ze nog zeggen, moet de banken redden teneinde een nog hardere crisis te vermijden. Natuurlijk moeten de banken gered worden, maar moeten ze gered worden met kunstmatige winsten die hen ten laste van de hele bevolking worden aangeboden? Waarom heeft de ECB die 1000 milliard kredieten niet verleend bv aan de Europese investeringsbank teneinde deze toe te laten participaties met kapitaalsverhogingen te nemen in banken die in moeilijkheden zouden zijn?       

4. De intrestvoeten, durven ze ook pleiten, moeten afhangen van het risico dat de debiteur vertegenwoordigt. Maar hoe kunnen ze dan verantwoorden dat de LTRO-kredieten aan dezelfde intrestvoeten werden verleend aan honderden banken die behalve vergissing niet allemaal hetzelfde risico vertegenwoordigen.

5. En dan antwoorden ze met het grootste cynisme dat de kredieten werden toegestaan op basis van waarborgen die de banken hebben neergelegd, waarborgen die hoofdzakelijk staatobligaties zijn. Dit is inderdaad zo, maar dan is het nog meer schandalig dat de leningniet rechtstreeks aan de staat wordt verleend.

6. Het is, zeggen ze nog, onaanvaardbaar dat de ECB geldt zou lenen aan onvermogende Staten.         De ECB mag dus geen geld lenen aan onvermogende Staten, maar wel aan onvermogende banken. Wat is de logica?


Om welke heeft Europa het monopolie van de overheidsschuld niet aan een grote publieke Europese bank toevertrouwd? Is het logisch en ethisch aanvaardbaar dat private banken kredieten aan 0,75%  bekomen van de ECB et dan een intrestvoet opeisen van meer dan 7%  bv. van Spanje?


Zelfs indien Griekenland volledig gemanipuleerd is geweest door een grote internationale gewetenloze bank, was Europa perfect op de hoogte dat er de rekeningen werd geknoeid en dat dit land praktisch geen administratie had.  Het is dan ook een echte schande dat Europa, onder het voorwendsel van een noodzakelijke financiële orthodoxie, de plundering van de schoot van onze beschaving toelaat. Griekenland heeft immers een ontzettend aantal werklozen maar geen geld meer om de wachters te betalen om haar musea te bewaken.         

Indien u deze opinie deelt, onderteken dan vlug deze petitie en vraag aan uw vrienden en kennissen om dat ook te doen : http://avaaz.org/en/petition/La_Banque_centrale_europeenne_doit_etre_autorisee_a_accorder_des_credits_directs_aux_Etats_membres_de_lUnion/


OOK IN CANADA KOMT NU EEN OPTIMISTENBOND, LID VAN OPTIMISTEN ZONDER GRENZEN

Na de Optimistenbond in België en daarna in Nederland, Duitsland, Benin, Frankrijk, Spanje en Noorwegen komt er binnen enkele dagen ook een zustervereniging in Canada onder het voorzitterschap van Isabelle Regout, een bekende kunstenares die ook advocaat is in Ottawa. Hierna haar portret : http://optimistan.org/impronisation-isabelle-regout-2/


AGENDA

Gedurende de vakantiemaanden, worden er in het kader van de Festival d'Eté Mosan verscheidene schitterende concerten gegeven in prachtige kastelen en bijzondere plaatsen van Wallonië. Zie http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=agenda

 

De repetities van het Koor van Optimistan herbeginnen de eerste donderdag van september van 20 tot 22u.

 

Op donderdag en vrijdag 23 en 24 augustus 2012, Zomerschool over het thema : « Welke leiders hebben we nodig?”  http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&LAN=N&ID=1163


Op zaterdag 16 september 2012 bruisen België en Nederland van de positiviteit tijdens de Positiviteitsdag, een initiatief en organisatie van het 3-maandelijkse mindstylemagazine CHANGE think positive. Info :gina@changethinkpositive.be


Op maandag 19 september om 19u30, ontvangen onze vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle de leden die het wensen bij hen thuis in Gent voor een voordracht van Sébastien de Fooz over zijn boek ‘Te voet naar Jeruzalem' (
http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM) met een hapje. Inschrijving: info@optimistenbond.beBijdrage: 10 euro te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de Optimistenbond.


 

JOY IN THE CONGO

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7417924n&tag=contentMain;contentAux


 

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting


SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e.

 

Luc Simonet,

 Voorzitter. 

 

 


 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved