Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120823 Bedenkingen voor een optimistische week

Terwijl ze tot twee jaren gevangenisstraf was veroordeeld omdat ze in een kerk een lied gezongen had met kriitiek tegen Poutine, wendde een lid van Pussy Riot zich als volgt tot de rechtbank :

Al zijn we hier fysisch aanwezig, zijn wij vrijer dan alle mensen die hier tegenover ons zitten.

  

Zelfs op reis wegen honderd bezienswaardigheden niet op tegen één werkelijke ontmoeting. (Paul van den Bergh)

DE CRISIS? WELKE CRISIS?

Een groep jonge Grieken hebben besloten zelfredzaam te worden, ver van de stad en de ermee gepaard gaande drukte. Ze leven enkel van wat de natuur hen brengt. Steeds meer geïnteresseerden, aangetrokken tot deze manier van leven, hebben zich bij hen gevoegd wat aanleiding gaf tot het ontstaan van een ware gemeenschap. Een moment van hun leven: à travers ce reportage. 

Il faut dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen. (Madame de Staël)

EEN HOEKJE VAN HET PARADIJS

Europa is niet fier meer op zichzelf. Ze negeert dat ze HET model is: een klein hoekje van het paradijs. In het licht van haar waarden van vrijheid, gerechtigheid, democratie en evenwicht is ze voorbeeldig, zelfs uitzonderlijk. Een beetje fierheid, in Gods naam! De nederigheid verbiedt elke strategie; het geweten gebiedt ze. (Essay van Alain Minc bij Grasset)

Unser Leben ist viel schwerer als das unserer Vorfahren, weil wir uns so viele Dinge anschaffen müssen, die uns das Leben erleichtern. (Gabriel Laub)

DE KUNST VAN HET NEGEREN DER ARMEN

Elke natuurlijke ramp brengt de extreme kwetsbaarheid van de minder gegoede klassen aan het licht. Voor hen heeft het leven niet meer dezelfde waarde. Niettegenstaande, het medeleven voor de armen verbergt amper dat grote denkers van alle tijden geprobeerd hebben dit onrecht te rechtvaardigen. Ze deden dit door de slachtoffers te beschuldigen en elke politiek ter verandering van deze pijnlijke situatie te verwerpen. Eén van de oudste menselijke bezigheden, ontplooid door de eeuwen heen, is het weglopen van het eigen geweten wanneer we deze armoede aanschouwen. Arm en rijk hebben altijd naast elkaar geleefd, altijd oncomfortabel, soms zelfs op wrede manier. Plutarchus erkende dat het onevenwicht tussen arm en rijk een oud zeer is, hij noemde het de ‘ziekte van de republieken'. De problemen die uit dit samenleven voorvloeien, en vooral die problemen die het geluk van sommigen rechtvaardigen ten nadele van anderen, zijn een intellectuele bezigheid die van oudsher wordt beoefend. Deze bezigheid wordt tot op de dag voortgezet. (John Kenneth Galbraith)

Do what you can, with what you have, where you are. (Theodore Roosevelt)

 AGENDA

Op donderdag 6 september 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be

Op donderdag 13 september 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be

Op zaterdag 16 september 2012 bruisen België en Nederland van de positiviteit tijdens de Positiviteitsdag, een initiatief en organisatie van het 3-maandelijkse mindstylemagazine CHANGE think positive. Info : gina@changethinkpositive.be

Op maandag 19 september om 19u30, ontvangen onze vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle de leden die het wensen bij hen thuis in Gent voor een voordracht van Sébastien de Fooz over zijn boek ‘Te voet naar Jeruzalem' (http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM) met een hapje. Inschrijving: info@optimistenbond.be Bijdrage: 10 euro te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de Optimistenbond.

 

Vanaf vrijdag 21 namiddag tot zondag middag 23 september 2012, sluit de Optimistenbond zich aan bij de jaarlijkse conferentie van European SPES Forum over Spiritualiteit en duurzaamheid  in Budapest. Verdere informatie: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1102

 

Op maandag 26 september om 19u30, ontvangen onze vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle de leden die het wensen bij hen thuis in Gent voor een voordracht van Sébastien de Fooz over zijn boek ‘Te voet naar Jeruzalem' (http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM) met een hapje. Inschrijving: info@optimistenbond.be Bijdrage: 10 euro te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de Optimistenbond.

 

Op zaterdag 29 september 2012 bruisen België en Nederland van de positiviteit tijdens de Positiviteitsdag, een initiatief en organisatie van het 3-maandelijkse mindstylemagazine CHANGE think positive. Info : gina@changethinkpositive.be

Op maandag 1 oktober 2012 om 19u30 in het FelixPakhuis, Godefriduskaai, 30 te 2000 Antwerpen, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor het openingsevenement Maand vaan de Spiritualiteit. Verdere informatie: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1173

 

Op donderdag 11 oktober 2012 om 20u00 in de Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai, 10 te 9000 Gent, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een tweespraak met Frank De Waele Sensei en Kristin Vanschoubroek over Religie en authenticiteit. Verdere inlichtingen: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1174

Op dinsdag 16 oktober 2012 om 15u00 in het Ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg, 381 te  3111 Wezemaal, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een studienamiddag over Authentiek leiderschap met Hannes Leroy, Jan Gijbels, Herman Van de Velde en Marijke Fonteyn. Verdere inlichtingen: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1170

Op zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 om 9u00, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een Jongerenconferentie ‘Let's Go 50/50' Verdere inlichtingen: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1169

Yo trato de privarme de ideas. Todos los días me quito alguna, pero siempre me quedan demasiadas. (Augustín García Calvo)

PETITIE TER UITBREIDING VAN HET MANDAAT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

http://avaaz.org/en/petition/La_Banque_centrale_europeenne_doit_etre_autorisee_a_accorder_des_credits_directs_aux_Etats_membres_de_lUnion/

L'essenza du un uomo si trova nei suoi difetti. (Francis Picabia)

WIE BEZIT HEMEL EN AARDE?

De Hemel en de aarde behoren ons toe. Ja, ze zijn van ons, wij bezitten ze, maar vanbinnen. Waarom zouden ze ons uitwendig, materieel moeten toebehoren? Wat zouden we doen met al die zeeën, die bossen, die bergen, die sterren?
Stel je een zeer rijk man voor, die een park bezit vol met al het moois wat er bestaat: bloemen, bomen, vogels, fonteinen, waterspuwers… Maar zijn zaken dwingen hem de wereld rond te reizen, en hij brengt zijn tijd door in vliegtuigen of op vergaderingen in kantoren. Nooit heeft hij tijd om in zijn park te wandelen, en als hij er toevallig doorheen kan lopen, is hij zo in beslag genomen door zijn zaken, dat hij er niets van ziet. Maar er is een dichter die elke dag in het park komt: hij is zeer arm, maar hij vindt heel zijn geluk in het lied van de vogels en de fonteinen, de kleuren en de geuren van de bloemen, en hij schrijft prachtige gedichten.
Dus aan wie behoort dat park? Aan de dichter. En die andere, de eigenaar?… Hij betaalt de belastingen! (Aïvanhov)

Mille periculis supersum.

BROCHURE EN PLAKKERTJES

 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

 

Het is een schande wanneer in dit leven de ziel reeds verkommert terwijl het lichaam nog voortbestaat. (Marcus-Aurelius)

OOK IN CANADA KOMT NU EEN OPTIMISTENBOND, LID VAN OPTIMISTEN ZONDER GRENZEN

Na de Optimistenbond in België en daarna in Nederland, Duitsland, Benin, Frankrijk, Spanje en Noorwegen komt er binnen enkele dagen ook een zustervereniging in Canada onder het voorzitterschap van Isabelle Regout, een bekende kunstenares die ook advocaat is in Ottawa. Hierna haar portret : http://optimistan.org/impronisation-isabelle-regout-2/

Wie geen vertrouwen in anderen stelt zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. (Lao-Tse)

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be

 

Ik wens u een prettig w.e.

 

Luc Simonet,

 Voorzitter. 

 

 

 

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved