Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20080125 Bedenking voor een optimistische week

« Het is geen teken van voortreffelijkheid bij anderen steeds gebreken te ontdekken » (C.J. Wijnaendts Francken)

  « Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent » (Paul Valéry)

 «  Der einzige Diktator auf erden den ich anerkenne, ist die kleine leise Stimme in mir » (Mahatma Gandhi)

 « A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year, and to have the ability afterwards to explain why it didn't happen » (Winston Churchill)LIDGELD 2008

Indien U uw lidgeld voor 2008 nog niet heeft vereffend, zou de Raad van bestuur U dank weten mocht U zo spoedig mogelijk het nodige te doen.

Het lidgeld bedraagt:
- gewoon lidgeld natuurlijke persoon                                         30 €
- lidgeld beschermend lid                                                             75 €
- gewoon lidgeld vennootschappen                                            100 €            
- lidgeld beschermend lid vennootschap                                  250 €
- vzw's en stichtingen                                                                       50 €

Het bedrag kan gekozen worden op de rekening van de Optimistenbond 001-4684178-37 of 310-1755400-77 of 735-0127553-83 of 647-0184100-84.

Gaëlle Lefèbvre
Penningmeester 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved