Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Mailing20120913 Bedenkingen voor een optimistische week

Indien je een probleem hebt en geen oplossing vindt voor je probleem, dan ben jij het probleem. (Confucius) 

http://www.optimistan.org/petition  htp://www.optimistan.org  http://www.optimistenzondergrenzen.org -  http://www.optimistenbond.be  http://www.liguedesoptimistes.be- http://www.optimistenbond.nl - http://www.Optimistenbund.de -http://www.liguedesoptimistes.fr - http://www.liguedesoptimistesdubenin.com -www.norway.optimistan.org - www.facebook.com/optimistasdeespana

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter. (Phil Bosmans)

HET GOEDE BLIJFT NIET ONBELOOND
Het goede blijft nooit onbeloond. Verwacht alleen niet dat het per se bij je terugkomt in dezelfde vorm als waarin jij het gedaan hebt. Het kan in heel andere vormen bij je terugkeren en zoals je het niet had verwacht.
Je geeft geld en je zou willen dat ze je het geld teruggeven?… O nee, maar je ontvangt misschien gezondheid, vriendschap, hoop, inspiratie, of het gevoel een waarachtig kind van God te zijn, aangezien je, net als je hemelse Vader, geeft zonder iets te verwachten. De wet van de rechtvaardigheid is een kosmische wet, die niets of niemand buiten werking kan stellen. Het is een verkeerd begrip van die wet van de rechtvaardigheid dat mensen ervan weerhoudt goed te doen. Ze zijn bang dat men misbruik van hen maakt. Nee, daarvoor hoeven ze niet bang te zijn. Zelfs al zou men daadwerkelijk van hen profiteren, zij zullen toch op een of andere manier op een dag beloond worden voor het goede dat ze gedaan hebben.
(Aïvanhov)
 
La sagesse permet de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à savourer pleinement les moments heureux et à ne jamais désespérer dans les moments douloureux. (Frédéric Lenoir)
 
AGENDA
Op
 donderdag 13 september 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be

Op
 zondag 16 september 2012 bruisen België en Nederland van de positiviteit tijdens de Positiviteitsdag, een initiatief en organisatie van het 3-maandelijkse mindstylemagazine CHANGE think positive. Info : gina@changethinkpositive.be

Op
 woensdag 19 september om 19u30, ontvangt de Optimistenbond de leden en hun vrienden bij de vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle Oudeheerweg, 8 te 9051 Gent voor een voordracht van Sébastien de Fooz over zijn boek ‘Te voet naar Jeruzalem' (http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM) met een hapje. Inschrijving:info@optimistenbond.be Bijdrage: 10 euro te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de Optimistenbond.
 
Op donderdag 20 september 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be

Vanaf
 vrijdag 21 namiddag tot zondag middag 23 september 2012, sluit de Optimistenbond zich aan bij de jaarlijkse conferentie van European SPES Forum over Spiritualiteit en duurzaamheid  in Budapest. Verdere informatie: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1102

Op
 maandag 24 september 2012 vanaf 13u45, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het Centrum voor Europese Cultuur voor een thema-namiddag over Denemarken die zal plaatsvinden in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat, 1 te 1000 Brussel. Na de verwelkoming door Minister van Staat Mark Eyskens, zullen drie lezingen gegeven worden (programma op de website www.optimistenbond.be – agenda). Na afloop van de lezingen wordt u vriendelijk uitgenodigd op de receptie. Toegang: 15 euro. Leden: 10 euro te vereffenen op de rekening BE33 0000 0352 5746 van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Laat on seen berichtje op info@optimistenbond.be om uw aanwezigheid te melden.
 
Op
 woensdag 26 september om 19u30, ontvangen onze vice-voorzitter Kris Erard en zijn echtgenote Danielle de leden die het wensen bij hen thuis in Gent voor een voordracht van Sébastien de Foozover zijn boek ‘Te voet naar Jeruzalem' (http://www.youtube.com/watch?v=vsQCQ8Yi2FM) met een hapje. Inschrijving: info@optimistenbond.be Bijdrage: 10 euro te betalen op de rekening 310-1755400-77 van de Optimistenbond.
 
Op donderdag 27 september 2012 van 20 tot 22 u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 à 1170 Brussel. We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen : info@optimistenbond.be

Op
 maandag 1 oktober 2012 om 19u30 in het FelixPakhuis, Godefriduskaai, 30 te 2000 Antwerpen, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor het openingsevenement Maand vaan de Spiritualiteit. Verdere informatie: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1173
 
Op
 donderdag 11 oktober 2012 om 20u00 in de Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai, 10 te 9000 Gent, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een tweespraak met Frank De Waele Sensei en Kristin Vanschoubroek over Religie en authenticiteit. Verdere inlichtingen:http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1174

Op
 dinsdag 16 oktober 2012 om 15u00 in het Ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg, 381 te  3111 Wezemaal, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een studienamiddag over Authentiek leiderschap met Hannes Leroy, Jan Gijbels, Herman Van de Velde en Marijke Fonteyn. Verdere inlichtingen: http://www.spes-forum.be/spes/page.php?FILE=agendadetail&ID=1170

Op
 zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 om 9u00, sluit de Optimistenbond zich aan bij Spes-Forum voor een Jongerenconferentie ‘Let's Go 50/50' Verdere inlichtingen:

Das Geistige allein ist das Wirkliche. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (
info@optimistenbond.be)

You cannot find peace by avoiding life. (Virginia Woolf)

CITATEN
Op aanvraag (
info@optimistenbond.be), ontvangt u alle citaten die we sedert bijna zeven jaren hebben opgestuurd.
 
El genio convierte la excepción en regla. (Eugenio Trias) 

AANSLUITEN BIJ DE OPTIMISTENBOND :  www.optimistenbond.be – aansluiting

Se sei su un gradino più alto degli altri devi sentirti mille responsabilità in più rispetto a chi non è su quel gradino. (Massimo Moratti)

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CETTE LETTRE EN FRANÇAIS, faites-le nous savoir parinfo@liguedesoptimistes.be Vous trouverez le programme français sur www.liguedesoptimistes.be 

Concordia civium murus urbium. 

Ik wens u een prettig w.e.
 
Luc Simonet,
 Voorzitter 
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved