Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
Bedenkingen



Toespraak van Cristovam Buarque , Braziliaanse minister van opvoeding

Tijdens een debat in een Amerikaanse universiteit, werd de Braziliaanse minister van opvoeding, Cristovam Buarque, gevraagd zijn mening te geven over de internationalisatie van het Amazoniënwoud.

Ziehier zijn antwoord:

"Inderdaad, zei hij, als Braziliaan zou ik me onmiddellijk tegen de internationalisatie van het Amazoniënwoud verzetten. Wat ook de tekortkomingen mogen wezen van onze regeringen, het is het onze. Bewustzijnde van de degradatie van het milieu in het Amazoniënwoud, ben ik er helemaal van bewust dat het onder internationale controle zou moeten gebracht worden, zoals trouwens al hetgeen belangrijk is voor de mensheid. Indien men, in naam van een humanistische ethiek, het Amazoniënwoud zou moeten internationaliseren, dan zou men ook alle petroleumreserves van de ganse wereld moeten internationaliseren. Petroleum is immers even belangrijk voor het welzijn van de mensheid als Amazonië voor de toekomst. Desalniettemin, meten de heersers over de petroleumreserves zich het recht toe hun productie te doen stijgen of dalen, net zoals hun prijzen.

Volgens dezelfde logica zou men het financieel kapitaal van de rijke landen moeten internationaliseren. Indien Amazonië een reservaat of beschermd gebied voor alle mensen is, kan deze niet verbrand worden voor de wil van zijn eigenaar of één enkel land. Het verbranden van Amazonië is even erg dans de werkloosheid veroorzaakt door de arbitraire beslissingen van de speculanten van de wereldeconomie. Het is ondenkbaar financiële voorraden van ganse landen te verbranden enkele en alleen voor het genoegen van de speculatie. Vooraleer verder te gaan wat Amazonië betreft, zou ik graag beleven hoe de grote musea van de ganse wereld gïnternationaliseerdworden. Het Louvre moet niet alleen aan Frankrijk toebehoren. Elk museum om 't even waar in in de wereld is het bezit van de mooiste kunstwerken die het menselijk genie heeft geproduceerd. Men kan dit cultureel patrimonium niet, net zo weinig als het natuurpatrimonium van Amazonië, laten manipuleren of vernietigen naargelang de verbeelding van één enkele eigenaar of één enkel land.

Nog niet zolang geleden, heeft een Japanse miljonair beslist zich te laten begraven met het doek van een grote meester. Vooraleer dit gebeurt, zou men dit meesterwerk moeten internationaliseren.

Terwijl we hier aan 't spreken zijn, organisreen de Verenigde Naties het Forum van het millennium, maar de Presidenten van sommige landen hebben problemen gehad aan de grens van de Verenigde Staten. Ik ben de mening toegedaan dat New York, zetel van de Verenigde Naties, zou moeten geïnternationaliseerd worden. Tenminste zou Manhattan aan de mensheid moeten toebehoren, trouwens net zoals Parijs, Venetië, Rome, Londen, Rio de Janeiro, Brasilia of Recife. Elk van deze steden, met zijn specifieke mooiheid en zijn geschiedenis, zou aan de ganse wereld moeten toebehoren. Indien de Verenigde Staten Amazonië wensen te internationaliseren, omwille van het gevaar dat het woud loopt indien het in Braziliaanse hand blijft, dan kunnen we ook het ganse nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten internationaliseren, al was het om het feit dat ze in staat zijn deze wapens te gebruiken, hetgeen een destructie tot gevolg zou hebben die duizend maal hoger ligt dan de branden in het Amazoniënwoud. Tijdens de campagne, hebben de huidige presidentiële kandidaten van de Verenigde Staten het idee verdedigd alle woudreserves ter wereld te internationaliseren in ruil voor een uitwissing van de publieke schuld. Laten we beginnen deze schuld te gebruiken om alle kinderen ter wereld de mogelijkheid te geven te eten en naar school te gaan. Laten we de kinderen 'internationaliseren', waar ze ook moge geboren zijn, zoals het patrimonium dat de aandacht trekt van de ganse mensheid, en dit meer dan Amazonië. vanaf het ogenblik dat de leiders van de wereld de arme kinderen als een patrimonium van de mensheid zullen beschouwen zouden ze hen niet meer laten werken terwijl ze naar school zouden moeten gaan, zouden ze hen niet meer laten sterven terwijl ze zouden moeten leven.

Als humanist aanvaard ik het idee van een internationalisatie van de wereld. Maar zolang de wereld me als een Braziliaan beschouwt, zal ik vechten opdat Amazonië ons blijft toebehoren. En enkel aan ons!




 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved