Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
BedenkingenDe drie zeven van Socrates

Op een morgen, toen Socrates, de Griekse wijsheer, door Athene wandelde, kwam er een man naar hem toe en zei : "Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend Diogenes die..."

Socrates onderbrak de man en vroeg :
"Ging de boodschap al door de drie zeven ?"

De man keek verbaasd : "Drie zeven..?"

Socrates antwoordde: "ja, drie zeven, de eerste zeef is die van de waarheid. Weet je zeker of wat je me over mijn vriend wil vertellen wel waar is ?"

De man bloosde wat. "Wel, ik heb het horen vertellen"

Socrates vervolgde : "Dan gebruikte je vast de tweede zeef. De zeef van het goede. Is hetgeen je me mijn vriend wil vertellen wel goedbedoeld?" De man aarzelde. "Goedbedoeld ? Eigenlijk niet "

Socrates keek bedenkelijk. "Dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef. Is het nuttig dat je dit aan mij vertelt ?"

Ook dat moest de man ontkennen.

"Wel", sprak Socrates, als dat wat je me wil vertellen niet zeker waar is, niet goedbedoeld en niet nuttig, vergeet het dan maar en belast er mij niet mee. Goedemorgen !" 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved