Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
BedenkingenHet LOLA-principe - De perfectie van de wereld (Renť Egli)

De afkorting LOLA (origineel afkomstig uit het Duits) staat voor:
LO = LOslaten
L = Liefde
A = Actie/reactie

1. Vraag: Hoe kunnen wij in een minimum van tijd en moeite ons doel bereiken? Neem nu het volgende voorbeeld: Gezeten aan de oever van een meer, probeert een man met zijn blote handen vissen te vangen. Een wandelaar tikt de man op de schouder en zegt hem: “Maar meneer toch, laat mij U tonen hoe U een net kan knopen. Daarmee zal U veel meer vissen vangen!”. De visser is zich echter zodanig aan het concentreren dat hij maar met één oor naar de wandelaar luistert en hem, zonder om te kijken, antwoordt: “Sorry, maar ik heb nu geen tijd, ik moet vissen vangen!”.

2. “De wereld is niet, maar is slechts wat men er van denkt.” (Charon, fysicus die het onderzoek naar de relativiteitstheorie van Einstein heeft voortgezet) Als mens zijn wij dus niet overgeleverd aan de goedheid of kwaadheid van de wereld. Integendeel, wij bepalen zelf de natuur van onze wereld en beslissen zelf of onze wereld goed of slecht is. De wereld is wat wij ervan denken.

3. “Mensen zijn zoals spiegels die naar elkaar kijken.” (Abd al Karim Al Jili) Uiteindelijk zien wij altijd onszelf in de andere, het is te zeggen onze denkbeelden. Wij kunnen deze gedachte zelfs verder uitbreiden: de gehele wereld is immers als een spiegel. Daarin zien we telkens weer onszelf: agressie indien we agressief staan, rust indien we zelf in rust zijn.

4. “In het universum is elk atoom met elk ander atoom verbonden; doorheen de antimaterie … is elk bewustzijn potentieel toegankelijk voor elk atoom in het universum.” (Charon) Beeldt U eens in: alles wat zich in de wereld (en het universum) afspeelt, is met ons verbonden. En omgekeerd beïnvloedt alles wat wij doen de gehele wereld (en het universum)! Voelt U de verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit? Wat we doen en denken beïnvloedt niet alleen onze familie en onze naaste omgeving, maar het hele universum. Welk gevoel geeft U dit? Een gevoel van macht of van onmacht? De mystici en de fysici weten het al lang: alles is één! Wij staan in verbinding met alles in het universum en het universum staat in verbinding met ons. “Maar wie is in onze zogezegde beschaafde maatschappij nog in staat om de taal van de rotsen en bomen te verstaan?” (Charon) “Hoe kunnen wij zeker zijn dat wanneer wij kruis of munt gooien of de dobbelstenen werpen dit ons een resultaat geeft dat volledig is toe te schrijven aan het toeval?” (Paul Davies in “Het Chaos Principe”)

5. “De boog ontspannen (dass Loslassen) betekent in het hier en nu leven”. Het volstaat te leven, elk moment te koesteren en zich geen zorgen te maken over het volgende ogenblik.

6. Het beste wat wij kunnen doen, is te houden van al hetgeen ons overkomt. Dit is de snelste weg naar onze eigen ontwikkeling.

De liefde komt overeen met een gevoel van verbondenheid, in tegenstelling tot het gevoel van afsplitsing dat aanleiding geeft tot angst.

“De wereld analyseren, uitleggen, domineren; dat zou de zaak van grote denkers kunnen zijn. Maar voor mij is slechts één iets belangrijk, en dat is van de wereld te kunnen houden, deze wereld niet te verachten, niet op het punt te komen alles, iedereen en mijzelf te haten, maar alle wezens op aarde, mijzelf inbegrepen, te kunnen samenbrengen in mijn liefde en mijn respect.” (Hermann Hesse, Siddartha)

Het is op die manier dat O Sensei Morihei Uyeshiba, oprichter van de aïkido, beweerde altijd te winnen, ongeacht de sterkte van zijn tegenstander. Hij besefte dat de ware overwinning niet de overwinning op de vijand is, maar de overwinning van de twist in onszelf. Wie een twistende geest heeft en denkt dat er een vijand bestaat, is al op voorhand verloren. 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved