Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
BedenkingenOnze grootste angst ... Nelson Mandela. Inaugural Speech 1994

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
Wij vragen ons af:
“Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?”
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet op hun gemak zouden voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen in sommige van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijdt zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerfull beyond measure.
It is our light not our darkness that most frightens us.
We must ask ourselves,
who am i to be brilliant, gorgeous, talented and fabuleus?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn't serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking
so that other people will not feel insecure around you.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not in just some of us; it's in everyone.
And as we let our own light shine,
we unconsciously give people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.

 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved